Gå til hovedindhold

Familieskolen

Familieskolen er et flerfamilietilbud til familier i Albertslund Kommune med børn i alderen 5-16 år. Målet med et forløb i Familieskolen er, at forældre til elever i skolemæssige vanskeligheder får redskaber til og deltager i en proces, der betyder, at barnet får en bedre trivsel.

Indhold

  Familieskolen kan være relevant for familier:

  • der har svært ved at få sit barn i skole
  • hvis barn ikke trives i undervisningen og er ked af at gå i skole
  • hvis barn ofte kommer i konflikt med andre
  • som mangler redskaber til at hjælpe sit barn
  • har et sårbart barn
  • hvis barn har svært ved forandringer

  I Familieskolen har forældre mulighed for at:

  • få øje på, hvad barnet er god til eller har brug for hjælp til
  • afprøve forskellige metoder, der kan hjælpe barnet videre
  • opdage hvordan barnets omgivelser har indflydelse på trivslen
  • arbejde sammen med, og dele viden og erfaring med andre familier
  • få indsigt i egne mønstre, vaner og ressourcer
  • skabe netværk til andre familier i lignende situationer

  Familieskolens dagligdag

  Familieskolens dagligdag tager udgangspunkt i almindeligt skolearbejde sammen med andre forskellige aktiviteter. Både forældre og medarbejdere i Familieskolen er med til at undervise børnene. Familieskolen har et tæt samarbejde med den skole, barnet går på til hverdag. Det er barnets egen skole, der sørger for undervisningsmaterialer.

  Forløbet i Familieskolen varer 20 uger. Forældre deltager i Familieskolen 3 dage om ugen:

  • 2 dage sammen med eget barn og sammen med andre familier i tidsrummet kl.8.30-14
  • 1 dag om ugen, hvor det er er forældrene alene. Denne dag varer 4 timer.

  Når forløbet i Familieskolen slutter, er barnet tilbage i egen klasse på fuld tid. Familieskolens medarbejdere indgår i et opfølgningsarbejde, hvor barnet følges det næste halve år med besøg på skolen og i tæt samarbejde med lærerne.

  Indskrivning

  Barnet indskrives i Familieskolen via skolelederen på barnets skole. Det kan være på foranledning af både forældre, pædagog, lærere eller måske en sagsbehandler. Det anbefales at familien besøger Familieskolen inden, for at hilse på medarbejderne og eventuelt de andre familier.
  Herefter er det skolelederen på barnets skole, der sørger for det videre forløb.