Gå til hovedindhold

Sundheds- og rehabiliteringstilbud til alle borgere

Albertslund Kommune har en række sundheds- og rehabiliteringstilbud, som tilbydes kommunens borgere.

Indhold

  Tilbuddene tager afsæt i kommunens visioner og mål, som er formuleret i Albertslund Kommunes Sundhedspolitik Sundt Liv Sammen 

  Tilbud til borgere, der ønsker hjælp til at blive røgfri, snusfri eller fri af nikotinholdige produkter

  Albertslund Kommune tilbyder alle kommunens borgere hjælp til rygestop. Det betyder, at du gratis kan komme på et rygestopkursus på Albertslund Apotek, Bytorvet 5

  Albertslund Kommune samarbejder med Glostrup, Vallensbæk, Brøndby, Ishøj, Høje Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Tårnby og Dragør Kommuner om gratis hjælp til rygestop. Det betyder, at du også kan gå på et rygestopkursus i en af de kommuner 

  Der ydes tilskud til rygestopmedicin, hvis du dagligt ryger mere end 15 cigaretter og er tilmeldt et rygestopkursus

  Kursusform:

  I gruppe: Kurset løber over 8 mødegange og hver kursusgang er af 1½ timers varighed. Der er ca. 10 personer i hver gruppe

  Hvis du er gravid og ønsker hjælp til rygestop, kan du og din partner få individuel rådgivning af en uddannet rygestoprådgiver. Den individuelle rådgivning tilbydes også på urdu, hindi og nepalesisk og tidspunkt aftales sammen med rådgiveren

  Hvornår:

  Der er løbende mulighed for at starte på et kursus. Vores kurser finder sted: 

  Tirsdage kl. 16.00-17.30

  Onsdage kl. 16.00-17.30

  Tilmelding:

  Tilmelding foregår ved at kontakte Albertslund Apotek, enten via tlf. 43 64 85 90, ved at henvende sig personligt på apoteket eller via mail til vores rygestoprådgiver Pernille på 359PU@apoteket.dk 

  Du kan også ringe til Stoplinien på tlf.nr. 81 31 31 31 eller sende en SMS med teksten 'Rygestop' til 1231 så bliver du ringet op af en rådgiver. 

  Se mere på www.stoplinien.dk 

  KLIK DIG TIL HJÆLP:

  Du kan ringe til Stoplinien på tlf.nr. 81 31 31 31 eller sende en SMS med teksten 'Rygestop' til 1231 så bliver du ringet op af en rådgiver

  Som voksen kan du på www.ekvit.dk få støtte via e-mails eller sms til at kvitte smøgerne eller trappe ud af nikotinprodukter

  Er du ung, så kan du på www.xhale.dk få sms’er og e-mails med tips og hjælp til at gennemføre dit rygestop

  Du finder også øvelser, videoer og blogs. Du kan også downloade Kræftens Bekæmpelses Xhale-app, som indeholder motiverende beskeder, øvelser, stopplan, blog, videoer og lidt om de økonomiske gevinster ved et rygestop

  Et tilbud til borgere med nyopståede lænderygsproblematikker, der har til formål at forebygge kroniske lænderygssmerter.

  Målgruppe

  Forløbsprogrammet er primært målrettet erhvervsaktive borgere, som helt eller delvist har mistet arbejdsevnen samt borgere der oplever et forringet funktionsniveau som følge af nyopståede lænderygsmerter med eller uden smerter i underekstremiteterne.

  Ældre borgere med komplekse, længerevarende smerteproblematikker er ikke omfattet af programmet. Indholdet og varigheden af forløbsprogrammet modsvarer ikke deres behov. Sådanne borgeres behov mødes bedst med et tilbud via paragraf 86, som både læge og borger kan ansøge om.

  Tilmelding og visitation

  Borgeren henvises af egen læge. Sundhedsfaglige kan få mere information herom i boksen til højre.

  Yderligere oplysninger

  Forløbskoordinatorer er fysioterapeuterne:

  Ingrid Christensen
  Telefon 4328 2173

  og

  Tanja Jørgensen
  Telefon 4328 2173

  Tid og sted

  Træningscenter Brøndby
  Horsedammen 36 A
  2605 Brøndby

  Forløb

  Fysioterapeuterne som varetager forløbsprogrammet melder tilbage til den henvisende instans, hvis borgeren oplever en forværring af smerterne. Når forløbet er afsluttet sendes en status via Medkom "korrespondancemeddelelse" til den henvisende instans.

  Forløbsprogrammet iværksættes inden for 10 hverdage efter henvisning fra lægen og kan vare op til 8 uger.´

  Forløbsprogrammet varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter og vil blive individuelt tilrettelagt. Hvis borgeren er i arbejde, vil det dermed være muligt for borgeren at bevare tilknytningen til sin arbejdsplads.

  Pris

  Tilbuddet er gratis.

  Transport

  Tilbuddet omfatter ikke transport.

  Udbyder

  Brøndby Kommune i samarbejde med Albertslund Kommune. Diverse tilbud varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter.

  Pjece om Lænderyg Forløbsprogram

  Formålet med Kræftrehabilitering, er at støtte borgeren fysisk, psykisk og socialt i at håndtere sit hverdags-og arbejdsliv på trods af de begrænsninger som sygdommen og behandlingen kan medføre. Tilbuddet kræver henvisning.

  Målgruppe

  Rehabiliteringsforløbet, der foregår på Træningscenter Brøndby, er for borgere der er fyldt 18 år og er bosat i Albertslund Kommune. Borgere kan henvises til et forløb i træningscenteret gennem behandlende afdeling på hospitalet eller egen læge såfremt følgende betingelser opfyldes: Har en kræftdiagnose, er over 18 år, har folkeregisteradresse i Albertslund Kommune, er i et behandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste fem år.


  Tilbuddene er primært gældende for patienter men enkelte er også rettet mod pårørende og efterladte.

  Tilmelding og visitation

  Borgeren skal henvises af egen læge eller fra sygehusafdeling.

  Yderligere oplysninger

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til forløbskoordinatorerne:

  Bitten Orland

  Tid og sted

  Træningscenter Brøndby
  Horsedammen 36A
  2605 Brøndby

  Telefon 4328 2173

  Forløb

  Når centeret har modtaget og visiteret henvisningen, vil borgeren inden for 2-5 hverdage blive kontaktet af en forløbskoordinator med tilbud om en opstartssamtale. Formålet med samtalen er at der i fællesskab sammensættes et forløb som er tilpasset borgerens hverdag, ønsker og behov. Til samtalen er pårørende meget velkomne.

  Rehabiliteringsforløbet tilrettelægges individuelt efter borgerens behov. Et forløb kan indeholde:

  • Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist
  • Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning
  • Balance og stabilitetstræning på hold
  • Kursusforløb med undervisning i kost, bevægelse, søvn og mentale ressourcer
  • Relevante emner som mindfulness og socialrådgivning
  • Rådgivning via jobcenter
  • Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse
  • Formidling af kontakt til rygestopvejledning
  • Formidling til hjælpemiddelafdeling
  • Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalforening, eksempelvis café
  • Dannelse af netværk med andre kræftpatienter
  • Pris

  Tilbuddet er gratis.

  Transport

  Borgere der er henvist til et forløb skal så vidt det er muligt selv sørge for transport til og fra træningscenteret. Borgere der er henvist via Sundhedsloven §140 kan hvor det vurderes nødvendigt tilbydes gratis transport.

  Udbyder

  Brøndby Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Albertslund Kommune. Diverse tilbud varetages af fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, diætist og psykolog.

  At Leve Med Kræft (pjece)

  Kræftrehabilitering (pjece)

  Albertslund Kommune tilbyder forskellige forebyggelsestilbud. Besøg https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedstilbud/region-hovedstaden/albertslund/ for at se de forskellige sundhedstilbud i Albertslund.