Gå til hovedindhold

Ønsker du at klage over din hjemmehjælp

-

Indhold

    Klager over afgørelser på tildeling af hjemmehjælp, skal sendes til Visitationen.

    Hvis klager, efter en revurdering af sagen, ikke får fuldt medhold, sendes klagen til videre behandling i Ankestyrelsen. Du kan læse mere om ankestyrelsens behandling af klagesager på deres hjemmeside www.ast.dk

    Ønsker du at klage over udførelsen af hjælpen skal du i første instans rette henvendelse til din pågældende leverandør af hjælpen.

    Hvis du oplever at klagen ikke bliver behandlet ordentligt af leverandøren, kan du kontakte Visitationen.

    Sidst opdateret: 29. juni 2021