Sagsbehandlingstid

Der er forskellige vejledende sagsbehandlingsfrister i Albertslund kommune. Sagsbehandlingstiden kan variere fra fagområde til fagområde. Dog findes der nogle overordnede retningslinjer.


I følge principperne for god sagbehandlingsskik og Albertslund kommune egne retningslinjer, bør en borger inden for 1o arbejdsdage modtage svar på sin henvendelse enten i form af en kvittering, som fortælle hvornår man kan forvente svar eller i form af et færdigt svar. Hvis kommunen ikke kan overholde den angivne tidsfrist, skal kommunen meddele dette til borgeren.

Som borger kan du altid henvende dig til den pågældende fagchef eller direktør for området, udvalgsformand eller borgmesteren, hvis man føler sig dårligt behandlet af kommunen. Du kan også kontakte kommunens borgerrådgiver. Ring til borgerrådgiveren på tlf. 43686840, eller skriv på borgerraadgiver@albertslund.dk.

Vi har fastsat sagsbehandlingsfristerne ud fra den tid, vi normalt er om at behandle 80 til 90 procent af de ansøgninger, vi modtager.

Der kan være særlige situationer, hvor vi ikke kan overholde den sagsbehandlingstid, vi har angivet. I det tilfælde får du som ansøger skriftligt besked.

 Sagsbehandlingsfrister