By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse


By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: bkmb@albertslund.dk

Direktør for området: Niels Carsten Bluhme, mail: niels.carsten.bluhme@albertslund.dk

Til direktørområdet er tilknyttet et sekretariat og under området findes fire afdelinger:

Borger & Arbejdsmarked
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Afdelingen er en del af direktørområdet By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse med Niels Carsten Bluhme som direktør. I afdelingen er der tre centre: Jobcenter, Borger & Ydelsescenter samt Analyse & Udviklingscenter.

Afdelingschef for Arbejdsmarked, Erhverv & Ydelse er Jan Eriksen, mail: Jan.eriksen@albertslund.dk

Borger & Ydelsescenter
Sagsbehandling på sager vedrørende kontanthjælp, sygedagpenge, folkeregister, udstedelse af sundhedskort og sygesikringsbeviser, begravelseshjælp, økonomisk friplads, vielser, social bedrageri, pladsanvisning, den kommunale boliganvisning, beboerindskudslån, kørekort, ejendomsskatter, opkrævning af kommunens tilgodehavender samt lån til betaling af ejendomsskatter.

Leder: Jette Lau

Henvendelse:
Borgerogydelsescenter@albertslund.dk
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 68 68

Analyse & Udviklingscenter
Analyse & Udviklingscentret gennemfører udviklingsaktiviteter på hele afdelingens områder og koordinerer bl.a. ungestrategien, integrationsområdet og ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet.

Leder: Jan Eriksen

Henvendelse:

Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf.: 43 68 68 68

Jobcenter Albertslund
Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver for borgere og virksomheder i Albertslund, formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, arbejdskraftfastholdelse, etablering af afklarings- og aktiveringsforløb m.v. Ligeledes varetager jobcentret opgaver i forbindelse med integration af flygtninge og indvandrere. Jobcentret varetager det forberedende arbejde i forhold til tilkendelse af førtidspension og kan bevilge ressourceforløb, fleksjob, revalidering, løntilskud, virksomhedspraktik, mentor m.v. 

Team Arbejdsmarkedsparate
Leder: Fatima Achiban

Team Afklaring
Leder: Lene Clausen

Team Sygedagpenge
Leder: Karen Andersen

Ungeenheden
Leder: Fatima Achiban 

Virksomhedsteamet
Leder: Ulla Lorentzen

Decentrale enheder:

Jobhuset
Leder: Ulla Lorentzen

Se http://www.jobcenter.albertslund.dk/Jobhuset.aspx

Kantineprojekt
Leder: Bente Frese

Henvendelse:
Jobcenter@albertslund.dk
Jobcenter Albertslund
Bytorvet 25
2620 Albertslund
Tlf: 43 68 74 00
http://www.jobcenter.albertslund.dk/

Miljø & Teknik
Rådhuset
Nordmarks Allé 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 68 68 68 
Mail: mt@albertslund.dk

Afdelingschef for Miljø & Teknik: 
Susanne Kremmer, mail: susanne.kremmer@albertslund.dk

I afdelingen findes følgende enheder:

Ejendom, Vej & Park
Leder: Frederik Lerche, mail: frederik.lerche@albertslund.dk

Byg, Miljø & Forsyning
Leder: Hans-Henrik Høg, mail: hans-henrik.hog@albertslund.dk

Drift & Service
Albertsvænge 5
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 67 72

Afdelingschef for Drift & Service: Klaus Nielsen, mail: klaus.nielsen@albertslund.dk

I afdelingen findes følgende enheder:

Rengøringsafdelingen
Rengøringsledere:
Jeanette Palmquist, mail: jeanette.palmquist@albertslund.dk
Lillian Børner, mail: lillian.borner@albertslund.dk

Intern service, Vagt og Rådhuskantinen
Leder: Poul Erik Gotfredsen, mail: poul.erik.gotfredsen@albertslund.dk

Materialegården
Leder: Keld Frandsen, mail: keld.frandsen@albertslund.dk

By, Kultur og Fritid
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
tlf. 43 68 69 00
Mail: kffs@albertslund.dk

Konstituereret chef for afdelingen: Henriette Krag: hkr@albertslund.dk

Leder af Erhver & Byplan Pernille Bech: pbz@albertslund.dk

Albertslund Idrætsanlæg
Skallerne 14, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7280
Leder: Ole Lindholdt idraet@albertslund.dk
www.idraet.albertslund.dk
 
Albertslund Bibliotek
Bibliotekstorvet 2, 2620 Albertslund, tlf. 4368 7000
Leder: Marie-Louise Fischer Hoffmann. mfh@albertslundbib.dk
www.albertslundbibliotek.dk
 
Musikteatret Albertslund
Bibliotekstorvet 1-3, 2620 Albertslund, Tlf. 4364 0244
Leder: Torben Holm Larsen kontor@mute.dk
www.mute.dk
 
Albertslund Musikskole
Liljens Kvarter 2, 2620 Alb., tlf. 4368 3350
Leder: Morten Präem musikskolen@albertslund.dk
www.musikskolen.albertslund.dk
 
Forbrændingen
Vognporten 11, 2620 Albertslund, tlf. 4362 5043
Leder: Jeppe Skjold skjoldforbraendingen.dk
http://www.forbraendingen.dk/
 
Vikingelandsbyen
Ledøjevej 35, 2620 Albertslund, tlf. 43 64 20 29
Leder: Klaus Mynzberg Vikingelandsbyen@albertslund.dk
www.vikingelandsbyen.dk
 
Albertslund Billedskole
Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 4362 8363
Ledere: Kenneth Olsson Kenneth.Olsson@albertslund.dk og
www.billedskolen.albertslund.dk
 
Albertslund Ridecenter
Gl. Landevej 24, 2620 Albertslund, tlf 4364 3858
Leder: Charlotte Hansen albertslund.ridecenter@albertslund.dk
www.ridecenter.albertslund.dk
 
Toftegården - besøgsgård
Vridsløsestræde 29, 2620 Albertslund, tlf. 43640861
Leder: Ole Damsgaard ole.damsgaard.olsen@albertslund.dk
www.toftegaarden.albertslund.dk
 
Kroppedal
Kroppedalsallé 3, 2630 Tåstrup, tlf. 4330 3000
Leder: Lars Buus Eriksen lars.buus@kroppedal.dk
www.kroppedal.dk
 
- og herunder hører:
Albertslund Lokalhistoriske Samling
Egelundsvej 7, 2620 Albertslund, tlf. 4364 1353
Leder: Troels Oehlenschlaeger troels.oehlenschlaeger@kroppedal.dk