Børn, sundhed & velfærd


Børn, Sundhed & Velfærd
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: albertslund@albertslund.dk

Direktør for området: Kristina Koch Sloth

Til direktørområdet er tilknyttet et sekretariat og under området findes fire afdelinger:

Dagtilbud
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: dagtilbud@albertslund.dk

Afdelingsleder: Merete Løkkegaard mail:  merete.loekkegaard@albertslund.dk 

 

 

 

Skoler & Uddannelse
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68
Mail: skoleroguddannelse@albertslund.dk

Afdelingsleder: Henriette Krag, mail: henriette.krag@albertslund.dk

Social & Familie
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Chef for afdelingen: Peter Rymann

Social & Familie består af enhederne "Det administrative fællesskab", "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning", "Sundhedsplejen", "Tandplejen", "Visitationen", "Familieafsnittet", "Familiehuset", "Pension & Ydelser", "Stab" og "Voksne med særlige behov".

Sundhed, Pleje & Omsorg
Rådhuset
Nordmarks Allé
2620 Albertslund
Tlf. 43 68 68 68

Chef for afdelingen: Ulla Kusk, mail:ulla.kusk@albertslund.dk

Sundhed, Pleje & Omsorg består af enhederne "Plejeboliger", Hjemmeplejen Nordlyset", "Hjemmeplejen Værkstedsgården", "Genoptræningen" og "Hjælpemiddelcentret Formervangen".