Fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Som borger skal du på udvalgte områder betjene dig selv på nettet.


Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning.

Fritagelse fra indsamlingsordning for farligt affald