Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Som borger skal du på udvalgte områder betjene dig selv på nettet.


Byggeaffald skal anmeldes til Albertslund Kommune senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

Anmeldelsen skal indeholde en screening for PCB-holdigt affald.

Vær opmærksom på at der kræves NEM-ID for at anmelde digitalt via bygningsaffald.dk

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald