Anmeldelse af autoværksted

Krav om anmeldelse fremgår af autobekendtgørelsen


Inden du etablerer et nyt autoværksted skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Anmeldelse af autoværksted