Anmeldelse af asbest

Som borger skal du på udvalgte områder betjene dig selv på nettet.


Asbestholdigt affald skal anmeldes til Albertslund Kommune uanset mængden. Herefter anviser kommunen asbestaffaldet til et godkendt modtageanlæg.

Anmeldelse af asbest