Selvbetjening

Som borger skal du på udvalgte områder betjene dig selv på nettet.


Giv et Praj

Anmeld huller i vejen, grafitti, ødelagt byudstyr, affald der flyder, lamper der ikke lyser og mere end hundrede andre ting

Er du stødt på noget der skal udbedres akut eller noget der blot trænger til en kærlig hånd, så brug Giv et Praj. 

Giv et Praj

Du kan også hente vores Giv et Praj-app til din smartphone og tage Giv et Praj med i lommen

Gravetilladelse

Opgravning eller underføring af kabler og lignende må ikke udføres uden vejmyndighedens tilladelse

Graveansøgning foregår elektronisk, og skal indsendes senest 2 uger før gravning eller underføring forventes at skulle ske.

Ansøgning sker via virk.dk og kræver Nem-ID.

Ansøg om gravetilladelse

Graveansøgningen skal indeholde tegning over gravearbejde samt afmærkningsplan.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Miljø & Teknik på vejogpark@albertslund.dk

Lån af vejarealer

Ønsker du at benytte offentlige veje eller private fællesveje, fortove, pladser, p-plads mm. skal du søge om tilladelse

Aktiviteter der kræver tilladelser er for eksempel:

  • Containeropstilling
  • Opmagasinering af materialer
  • Gadehandel
  • Afvikling af løb
  • Ophængning af plakater i lysmaster

I henhold til Vejlovens § 101-106, må særlig råden over vejareal ikke finde sted uden vejbestyrelsens tilladelse.

Send din ansøgning til Vej & Park 

Generelle betingelser

  1. Tilladelsen gælder kun i forbindelse med den i ansøgningen beskrevne aktivitet.
  2. De benyttede arealer skal efter endt anvendelse være rengjorte og reetableret. Ansøgeren afholder alle udgifter, der måtte være forbundet hermed.
  3. Tilladelsen gives under forudsætning af, at trafikken kan foregå uhindret.
  4. Der skal afmærkes og skiltes i henhold til gældende regler.