Selvbetjening

Som borger skal du på udvalgte områder betjene dig selv på nettet.


skraldebil " class="hidden-xs" alt="Affald og Genbrug" />

Affald og Genbrug

Mit affald

Få overblik over dit affald, se hvornår vi afhenter det og giv besked hvis affaldet ikke er hentet

Mit affald

Når du klikker på linket Mit affald herunder åbner forsiden i det nye affaldssystem KURS. Vælg Albertslund Kommune i feltet til venstre og tast din adresse i feltet til højre, så får du adgang til alle oplysninger om affaldsordninger på din adresse. 

Tømmedage i uge 40 og frem

Alle husstande får tømt affald på samme dag som de plejer i uge 40. Tømmedagene fra uge 41 og frem vil blive tilgængelig i løbet af uge 40 og 41 via nedenstående link.

Mit affald

Vil du have afhentet dit gamle stativ?

Hvis du har modtaget de nye todelte beholdere i de nye ordninger eller et nyt stativ til mad- og restaffald og derfor ikke længere skal bruge dit gamle stativ og kassetter, kan du bestille en afhentning via nedenstående link. 

Har du brug for hjælp til bestillingen, så ring til Vestforbrændings Kundeservice på tlf 8020 8030.

Bestil afhentning af gammelt stativ med NemID

 

Bestil afhentning

Bestilling af afhentning af stort haveaffald og farligt affald for husstande med renovationsordning A

Bestilling af beholdere, kassetter og stativer

Har du renovationsordning A eller B kan du her bestille stativer*, kassetter til papir og glas, ekstra sække og andre ydelser

*Bemærk - dit boligområde skal have nye affaldsordninger fra 2016. Så vi anbefaler at du venter med at købe et nyt affaldsstativ, indtil dit boligområde har besluttet hvilken ordning I skal have, da det har betydning for hvilken type beholder du skal bruge fra 2016.

Har du renovationsordning A, kan du også bestille miljøbokse til farligt affald og elektronik. Alle kan, uanset ordning, bestille kompostbeholdere.

Bestil renovationsudstyr

Hvornår hentes der affald?

Her kan du se hvornår vi kommer og afhenter de forskellige affaldstyper hos dig

Containertømning

Her kan ejendomsfunktionærer, pladspersonale på miljøstationer og andre med login til RenoWeb, bestille containertømninger og lignende
" class="hidden-xs" alt="Bolig og Byggeri" />

Bolig og Byggeri

Digital byggesag

I Byg og Miljø kan du ansøge om byggetilladelse og anmelde dit byggeri digitalt

Når du skal ansøge om en byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til.

Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet.

Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra os.

Åbn Byg og Miljø

Løsningen kræver NEM-ID.

 

Anmeld rotter

Har du set en rotte eller tegn på rotter? Her kan du anmelde det direkte i RotteWeb.

Anmeld rotter

Vi bestræber os på at starte bekæmpelsen hurtigst muligt. Ved rotter indendørs senest 24 efter anmeldelsen og helst samme dag. Ved rotter udendørs senest 3 dage efter modtagelsen. I langt de fleste sager iværksættes bekæmpelsen dog hurtigere.

Læs mere om rotter og rottebekæmpelse.

 

Søg om en bolig

Blanketten udfyldes og sendes til den adresse du finder nederst i blanketten. 

Søg om en bolig

 Læs mere om boliganvisning

Hent en kopi af ejendomsskattebilletten

Se din eller din virksomheds ejendomsskattebillet.

Det kræver nemID at logge ind.


Hent din ejendomsskattebillet

 

Læs mere om ejendomsskat.

Herreløse katte

Anmeld herreløse katte, så sørger vi for indfangning i samarbejde med Kattens Værn.

Anmod om beboerforespøgsel

Her kan du som ejer eller lejer af en bolig forespørge på antallet af beboere på en bestemt adresse.

Beboerforespørgelsen er gratis. Du skal logge på selvbetjeningsløsningen med dit NemID.

Foretag en Beboerforespørgsel 

 

" class="hidden-xs" alt="By og Trafik" />

By og Trafik

Giv et Praj

Anmeld huller i vejen, grafitti, ødelagt byudstyr, affald der flyder, lamper der ikke lyser og mere end hundrede andre ting

Er du stødt på noget der skal udbedres akut eller noget der blot trænger til en kærlig hånd, så brug Giv et Praj. 

Giv et Praj

Du kan også hente vores Giv et Praj-app til din smartphone og tage Giv et Praj med i lommen

Gravetilladelse

Opgravning eller underføring af kabler og lignende må ikke udføres uden vejmyndighedens tilladelse

Graveansøgning foregår elektronisk, og skal indsendes senest 2 uger før gravning eller underføring forventes at skulle ske.

Ansøgning sker via virk.dk og kræver Nem-ID.

Ansøg om gravetilladelse

Graveansøgningen skal indeholde tegning over gravearbejde samt afmærkningsplan.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Miljø & Teknik på vejogpark@albertslund.dk

Lån af vejarealer

Ønsker du at benytte offentlige veje eller private fællesveje, fortove, pladser, p-plads mm. skal du søge om tilladelse

Aktiviteter der kræver tilladelser er for eksempel:

 • Containeropstilling
 • Opmagasinering af materialer
 • Gadehandel
 • Afvikling af løb
 • Ophængning af plakater i lysmaster

I henhold til Vejlovens § 101-106, må særlig råden over vejareal ikke finde sted uden vejbestyrelsens tilladelse.

Send din ansøgning til Vej & Park 

Generelle betingelser

 1. Tilladelsen gælder kun i forbindelse med den i ansøgningen beskrevne aktivitet.
 2. De benyttede arealer skal efter endt anvendelse være rengjorte og reetableret. Ansøgeren afholder alle udgifter, der måtte være forbundet hermed.
 3. Tilladelsen gives under forudsætning af, at trafikken kan foregå uhindret.
 4. Der skal afmærkes og skiltes i henhold til gældende regler.

" class="hidden-xs" alt="Energi og Forsyning" />

Energi og Forsyning

Måleraflæsning

Indberet måleraflæsning og se regninger

Indberet tal fra varmemåler og se dit forbrug

På siden kan du:

 • Indberette varmeaflæsning
 • Se dit forbrug og regninger inden for de seneste 5 år
 • Printe dine regninger ud i selvbetjeningen

Løsningen kræver login med kunde- og målernummer. Du finder numrene på din regning.

Varmeforbrugsrapport

Følg med i dit varmeforbrug

OBS!! I øjeblikket er det kun årsaflæsninger der kan følges. For industrimålere er der dog døgnaflæsninger.

Varmeforbrugsrapport

Løsningen kræver login med kunde- og målernummer. Du finder numrene på din regning.

" class="hidden-xs" alt="Miljø og Erhvervsaffald" />

Miljø og Erhvervsaffald

Flytning af jord

Inden du  flytter jord væk fra en ejendom i byområder, skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Anmeld jordflytning i Jordweb

Anmeldelse af autoværksted

Inden du etablerer et nyt autoværksted skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Anmeldelse af autoværksted

Ansøgning om etablering af vaskehal

Skema til brug ved ansøgning om tilladelse til etablering af vaskehal.

Etablering af vaskehal

Ansøgning om etablering af vaskeplads

Skema til brug ved ansøgning om tilladelse til etablering af vaskeplads.

Etablering af vaskeplads

Kortlægning af spildevand

Beskrivelse af spildevandets kemiske sammensætning og mængder.

Kortlægning af spildevand

Anmeldelse af støj og støvende aktiviteter

Midlertidige aktiviteter som kan føre til støj og støvgener, f.eks. i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning skal anmeldes 14 dage inden arbejdet begyndes.

Anmeldelse af støj og støvende aktiviteter

Etablering og udskiftning af tank

Senest 14 dage inden du etablerer eller udskifter en tank, skal du sende en anmeldelse til kommunen.

Etablering af tank

Sløjfning af tank

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

Sløfning af olietank

Anmeldelse af farligt affald

Når din virksomhed flytter til kommunen og har farligt affald, skal du huske at anmelde det til kommunen.

Anmeldelse af farligt affald

Anmeldelse af klinisk risikoaffald

Når din virksomhed flytter til kommunen og har klinisk risikoaffald, skal du huske at anmelde det til kommunen.

Anmeldelse af klinisk risikoaffald

Fritagelse fra den kommunale indsamlingsordning for farligt affald

Hvis du vil bortskaffe dit ikke-genanvendeligt farlige affald uden om den kommunale indsamlingsordning, skal du søge om fritagelse fra den kommunale ordning.

Fritagelse fra indsamlingsordning for farligt affald

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald skal anmeldes til Albertslund Kommune senest 2 uger før nedrivning eller renovering påbegyndes, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2, eller hvis der er mere end 1 ton affald.

Anmeldelsen skal indeholde en screening for PCB-holdigt affald.

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Kortlægning af PCB-holdigt affald

Bygninger skal kortlægges for PCB-holdige materialer, hvis screeningen viser mistanke om forekomster af PCB-materialer. Screeningen foretages i sammen med anmeldelse af byggeaffald.

Kortlægning af PCB-holdigt affald

Anmeldelse af asbest

Asbestholdigt affald skal anmeldes til Albertslund Kommune uanset mængden. Herefter anviser kommunen asbestaffaldet til et godkendt modtageanlæg.

Anmeldelse af asbest

Anmeldelse og afmelding af olietanke - erhverv

Olietanke der ikke længere bliver anvendt, skal tømmes for olie og sløjfes. Der skal sendes en erklæring til kommunen når olietanken er sløjfet.

Skema til anmeldelse og afmelding af olietanke

" class="hidden-xs" alt="Pas, kørekort og vielse" />

Pas, kørekort og vielse

" class="hidden-xs" alt="Sundhed og Sygdom" />

Sundhed og Sygdom

Bestil blåt EU-sundhedskort

Fra 1. august 2014 kan du ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring. I stedet skal du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring

Du skal bruge dit NemID. Når du har bestilt det blå EU-sundhedskort går der ca. 14 dage, til du modtager det med posten.

Bestil blåt EU-sundhedskort

 

Læs mere om det blå EU-sundhedskort

Skift læge

Du kan frit vælge en læge, der har åbent for tilgang, og hvor afstanden er under 15 km fra din bopæl

Du skal bruge NemID og betalingkort, da det koster 185 kr. at skifte læge.

Skift læge

Læs mere om valg af læge.

Skift sygesikringsgruppe

Her kan du skifte sygesikringsgruppe fra gruppe 1 til 2 eller omvendt.

Du modtager dit nye sundhedskort med posten efter ca. 14 dage.

Det koster et gebyr at skifte sygesikringsgruppe, og du kan betale med Dankort over nettet.

Du skal bruge dit NemID.

Skift sygesikringsgruppe

 

Læs mere om sygesikringsgrupper

Refusion af sygedagpenge

Søg om refusion af sygedagpenge via NemRefusion.

Log på løsningen NemRefusion med medarbejdercertifikat.
Sagsbehandlingstiden er op til fire uger.

Søg refusion via NemRefusion 

 Læs mere om refusion om sygedagpenge

Raskmelding efter sygdom

For at raskmelde dig skal du logge på løsningen med NemID 

Send raskmelding 

Læs mere om sygedagpenge

" class="hidden-xs" alt="Børn og Familie" />

Børn og Familie

" class="hidden-xs" alt="Handicapydelser" />

Handicapydelser

" class="hidden-xs" alt="Jobcenter og ledighed" />

Jobcenter og ledighed

Enkeltydelse

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde)

Du skal logge på selvbetjeningsløsningen med dit NemID.

Ansøg om enkeltydelse

 

Læs mere om enkeltydelse.

Bliv godkendt som folkeoplysende forening

Søg om at blive godkendt som forening til Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget.

For at blive godkendt som forening skal bestyrelsen fremsende vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling samt en foreningsoplysningsseddel (se nedenfor) til By, Kultur & Digitalisering, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund eller på mail kffs@albertslund.dk. 

Har du spørgsmål vdr. foreningsoprettelse kan du kontakte By, Kultur og Fritid på 43 68 69 02

 

 Foreningsoplysningsseddel 

" class="hidden-xs" alt="Pasning og Skole" />

Pasning og Skole

Ansøg om tilskud til betaling af daginstitution

Skriv dit barn op til skolestart i børnehaveklasse

Alle forældre til børn, som fylder 6 eller 7 år i 2015, skal skrive deres barn op til at starte i børnehaveklasse i august 2015

Fra fredag den 10. oktober til mandag den 10. november 2014 har forældre mulighed for at skrive deres børn op til skolestart via den elektroniske selvbetjening. Udenfor denne periode foregår indskrivning ved at kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 4368 68 68.

Hvis I flytter til kommunen, skal I kontakte Skoler & Uddannelse på tlf. 4368 68 68.

Skriv dit barn op til skole

Læs mere om skolestart

" class="hidden-xs" alt="Pension og Ældre" />

Pension og Ældre

Begravelseshjælp

Begravelseshjælp Når nogen dør, kan de efterladte få begravelseshjælp afhængig af den afdødes formue på dødstidspunktet.

Ansøg om begravelseshjælp

Ansøgning om begravelseshjælp kan ske via bedemanden. Men du kan også søge om begravelseshjælp digitalt.

Ansøg om begravelseshjælp

Læs mere

Plejevederlag

Det er muligt at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt, hvis du som nærtstående ønsker at pleje en døende i hjemmet

Du skal logge på løsningen med NemID.
Når du har logget på, bliver du sendt videre til en ekstern hjemmeside.
Din ansøgning vil blive behandlet indenfor 14 dage.

Ansøg om plejevederlag

 

 

 

 

 

 

 

 

Søg om hjemmehjælp

Hjemmehjælp visiteres af faguddannet personale fra Albertslund Kommune. hjemmehjælpen tildeles på baggrund af en vurderen af dit træningpotentiale. 

Søg om hjemmehjælp

Du skal logge ind med dit NemID for at bruge løsningen. 

Læs mere om hjemmehjælp

Klag over hjemmehjælp

Hvis du vil klage over din tildelete hjemmehjælp eller oplevelser med hjemmehjælpen skal du bruge denne selvbetjeningsløsninge. 

Klag over hjemmehjælpen

Du skal logge på selvbetjeningsløsningen med dit NemID.

Læs mere om hjemmehjælp

Søg om støtte til bil

Søg om støtte til bil 

Du skal logge på selvbetjeningsløsningen med NemID. 

Personligt tillæg til pension

Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg

Du skal logge på løsningen med NemID.
Ansøgningen behandles indenfor 3 uger.

Søg om personligttillæg


Du kan få hjælp til løsningen ved at møde personligt op med dit NemID i Borgerservice Digital på biblioteket.

Læs mere om personligt tillæg til pension

Helbredstillæg

Du kan søge om tilskud til udgifter, du har på grund af problemer med dit helbred, hvis du er pensionist og vanskeligt stillet økonomisk

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 1. januar er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din såkaldte "likvide formue" er over 80.300 kr. Likvid formue er:

Indestående i pengeinstitut

 • Kontanter
 • Obligationer
 • Pantebreve
 • Aktier
 • Investeringsbeviser og andre værdipapirer.

Du skal logge på løsningen med NemID.

Når du har logget på, bliver du sendt videre til en ekstern hjemmeside.
Ansøgningen behandles indenfor 3 uger.

Ansøg om helbredstillæg


Du kan få hjælp til løsningen ved at møde personligt op med dit NemID i Borgerservice Digital på biblioteket.

Læs mere om helbredstillæg.

Post til døren

Er du borger i Albertslund Kommune, har du nedsat funktionsevne og er ude af stand til at hente din post, skal du ansøge Albertslund Kommune om at få leveret POST TIL DØREN.

Hvis du har et handicap, er gangbesværet eller på anden måde bevægelseshæmmet kan du uafhængig af din alder søge kommunen om at få leveret din POST TIL DØREN. Du kan søge om levering af POST TIL DØREN uanset om din funktionsevne er varig eller blot midlertidig nedsat.

Ansøg om post til døren


Læs mere om post til døren

" class="hidden-xs" alt="Socialt bedrageri" />

Socialt bedrageri

Anmeld mistanke om socialt bedrageri

Du kan anmelde mistanke om socialt bedrageri ved at udfylde og sende en blanket.

Anmeld mistanke om socialt bedrageri 

Bestil sundhedskort

Bestil nyt sundhedskort, foretag lægeskift eller skift sygesikringsgruppe.

Du skal logge på løsningerne med nemID. Når du har logget på løsningen bliver du sendt videre til en ekstern hjemmeside.

Du modtager dit nye sundhedskort med posten (også ved læge og gruppeskift) efter ca. 14 dage.

Du kan få hjælp til selvbetjeningsløsningen ved at møde personligt op med dit NemID på biblioteket.

Når du klikker på et link, popper "Security Alert" bokse op. Du skal trykke [Yes/Ja] mellem to og fire gange for at komme videre.

Der kan i øjeblikket ikke bestilles sundhedskort til børn under 18 år.

Bestil sundhedskort

Skift sygesikringsgruppe

 

Læs mere om sundhedskort

 

Bestil nyt pas

Du kan søge om at få et pas i alle landets kommuner og altså ikke kun der, hvor du bor

Før vi kan udstede passet til dig, skal du møde op på Albertslund Hovedbibliotek.

Åbningstider for udstedelse af Pas og NemID:

Mandag - torsdag kl. 10.00 - 19.00
Fredag kl. 10.00 - 18.00

Når børn skal have pas skal begge forældre (ved fælles forældremyndighed) skrive under på ansøgningsskemaet. I Kan printe ansøgningsskemaet ud og skrive det under hjemmefra, så begge forældre ikke behøver at møde op. Husk at barnet altid skal med.

Ansøgningsskema til pas


Når du møder op på Albertslund Hovedbibliotek skal du medbringe:

 • Et vellignende fotografi, hvor ansigtet er taget forfra, på 35 mm (bredde) x 45 mm (højde), begge øjne skal være synlige, man må ikke bære hovedbeklædning, og baggrunden skal være ensfarvet - se krav til pasfoto på Politiets hjemmeside.
 • Det sidst udstedte pas
 • Original dåbs-, navne- eller fødselsattest (er ikke nødvendigt, hvis man medbringer et gammelt pas udstedt efter 1. oktober 1949, hvor oplysningerne tydeligt fremgår)
 • Sygesikringsbevis eller anden legitimation, der er udstedt af en offentlig myndighed, og hvor personnummeret tydeligt er anført (er kun nødvendigt, hvis personnummeret ikke fremgår af det sidst udstedte pas eller af dåbs-, navne- eller fødselsattesten)
 • Dokumentation for navneændringer

Det tager 10-14 dage, før du får dit nye pas.

Kørekort

Hvis du har mistet dit kørekort eller det skal fornyes skal du kontakte Borger & Ydelsescentret telefonisk på tlf 43686868 eller henvende dig på et andet kommunalt borgerservicecenter.

Når du har bestilt en tid til møde i Borger & Ydelsescentret skal du medbringe:

 • Et pas-foto. Du kan også få taget dit billede i Borger & Ydelsescentret på rådhuset. Det koster 140 kr. for 4 billeder.
 • Gyldigt billedlegitimation


Læs mere om kørekort.

Vielse

Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.

Ægteskabserklæringen anvendes uanset, om du skal vies i kirke eller på rådhuset.


Ægteskabserklæring


Læs mere om vielse i kirke eller på rådhuset.

 

 

 

Opskrivning til daginstitution

Ved at logge på Digital Pladsanvisning får du direkte adgang til at skrive dit barn op til en institutionsplads, udmelde dit barn fra en institutionsplads, se status på dine ansøgninger og meget mere.

Du skal bruge dit få NemID.

 

Digital pladsanvisning

Ansøg om hjælpemidler

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan låne eller få tilskud til hjælpemidler eller forbrugsgoder

Ved nye ansøgninger skal du benytte selvbetjeningløsningen.

Ved genbevilling af personlige hjælpemidler skal du benytte selvbetjeningsløsningen. Eller du kan henvende dig personligt på biblioteket eller ved at kontakte Borgerservice Digital telefonisk på 43 68 68 68.

Alle ansøgninger bliver besvaret inden for 14 dage. Dog vil det ofte være nødvendigt, at indhente lægelige oplysninger. I sådanne tilfælde må det forventes, at der går lidt længere tid inden der foreligger en afgørelse.

Ved ansøgning om udlånshælpemidler og boligændringer, vil der som regel være et længere forløb med afprøvninger inden en endelig beslutning kan træffes.

Er der spørgsmål kan Hjælpemiddelafdelingen kontaktes dagligt i Rådhusets Ãbningstid, dog bedst mellem kl. 10.00 og 11.00.

Læs mere om hjælpemidler.

Meld flytning til folkeregistret

Du skal melde din flytning senest 5 dage efter du flytter.

Flytningen registres i folkeregistret senest 14 dage efter den er meldt. Du modtager et nyt sundhedskort med posten når flytningen er registreret.

Du kan få hjælp til at melde flytning ved at møde personligt op med dit NemID på Biblioteket.


Du får brug for følgende

 • NemID


Sådan gør du

 • Klik på 'Log på' øverst i den grå bjælke, og log dig ind med dit NemID.

 • VIGTIGT: I knappen ved siden af 'Log på'-knappen har du mulighed for at vælge mellem landets kommuner. Her skal du vælge den kommune, du flytter TIL.

 • Klik derefter på 'Start'.

 • Vælg de personer, som skal flytte til den nye adresse.

 • Vælg dato for flytningen og navnet på den nye adresse.

 • Hvis du vil, kan du også vælge en ny læge.

 • Når flytningen er gennemført, får du en kvittering, som du kan printe ud.

OBS: Du skal senest meddele din flytning til folkeregistret 5 dage efter, du er flyttet, og du kan i de fleste kommuner tidligst melde din flytning 4 uger før, du flytter.

 

Meld flytning over nettet 

 

Læs mere om flytning