Gå til hovedindhold

Borgerbetjening

Læs rammerne for vores borgerservice

Indhold

  Politikken skal forebygge, at borgerne oparbejder restancer til offentlige myndigheder.

  Det er Albertslund Kommune, der opkræver tilgodehavender for kommunale ydelser. Vi sender for eksempel opkrævninger og regninger ud. Det er både til borgere og virksomheder. Vi udsender også rykkere.

  Opkrævningspolitikken har til formål at:

  • forebygge at manglende betalinger udvikler sig til restancer. Det gør vi ved at tilbyde mindelige ordninger for betaling af kommunale ydelser
  • informere om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder. Informere om reglerne for gældsforhold og afvikling af gæld.

  Formålet med strategien er at sikre en god service.

  Den gode service handler om at få guidet borgeren til at vælge den optimale kommunikationskanal afhængigt af situationen.

  En kommunikationskanal er den kanal, som borgere, virksomheder og Albertslund Kommune benytter til kommunikationen med hinanden. Det kan være ved personligt fremmøde, telefonisk henvendelse, brev, Digital Post, mail, SMS, selvbetjening via www.albertslund.dk eller www.borger.dk.

  Læs service- og kanalstrategien

  Albertslund – den bæredygtige by for børnene, det grønne og fællesskaber

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskaber i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre.