Gå til hovedindhold

Børn og unge

Læs vores strategier og planer på børne- og ungeområdet

Indhold

  I Albertslund skal børn og unge have en opvækst fuld af gode oplevelser. Det skylder vi byens børn. I denne politik finder du vores ambitioner for, hvilken forskel en opvækst i Albertslund skal betyde for børn og unge. Politikken er vedtaget af Albertslund Kommunalbestyrelse i april 2022.

  Læs børne- og ungepolitikken

  Barnet og børnefællesskaber er i fokus for strategien for dagtilbudsområdet i Albertslund fra 2016 til 2022.

  Strategien er vores fælles udgangspunkt, men skal føres ud i livet på vidt forskellige måder, der passer til børn, voksne og rammerne i den enkelte institution.

  I Albertslund er samarbejde et nøgleord. Denne strategi er bl.a. en trædesten for udvikling af stærke partnerskaber om børn, hvor pædagoger, andre fagpersoner og forældre hver især bidrager til børns trivsel og læring.

  I Albertslund ser vi forskellighed som en styrke. Børn skal opleve, at man kan leve på vidt forskellige måder og bidrage til fællesskabet på mange måder. De voksne skal anerkende børnene og møde dem med oprigtig interesse for deres synspunkter og oplevelse af verden. Børnene skal erfare, at de kan være med til at påvirke livet i kommunen.

  Strategien sætter også fokus på systematisk dokumentation fra praksis. Dokumentation skal være grundlag for udviklingen af det pædagogiske arbejde og være et redskab, når vi skal argumentere for vores pædagogiske valg. Vi skal nemlig både træffe gode, fagligt funderede valg og kunne forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

  Læs udviklingsstrategien 

  Vi ønsker at tage medansvar for at børn, unge og voksne ikke kun får et godt liv men også et sundt liv.

  I Albertslund Kommune sætter vi sundhed på dagsordenen. Vi vil bidrage til at give vores børn og unge gode funktionsevner og ressourcer til at mestre deres egne liv. Bevægelsesstrategien er en konkret udmøntning af, hvordan vi, inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

  Læs bevægelsesstrategien

  Læs forebyggelsesstrategien

  Den fælles mad- og måltidspolitik for institutioner, dagplejen, skoler, SFO' er og klubber, skal gøre det lettere at leve op til kostanbefalingerne og at give børn og unge bedre muligheder for at spise sundt.

  Børn og unge skal kunne opleve glæden ved at spise og leve sundt for senere i livet i højere grad at undgå livsstilssygdomme og fedme. Det skal ske ved at styrke barnet og den unges lyst, nysgerrighed og interesse for mad igennem indsigt, viden og deltagelse i  fællesskab omkring tilberedelse og indtagelse af et mad.

  Læs madpolitikken 

  Albertslund Kommune understøtter at alle unge får mulighed for at få en uddannelse eller et job.

  For at alle unge i Albertslund får mulighed for at få en uddannelse eller et job, og dermed forudsætningerne for at kunne forsørge sig selv, arbejder kommunen ud fra visioner og mål beskrevet i Stærke valg - unges veje til uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025.

  Der arbejdes også efter en handleplan, der beskriver hvordan de strategiske mål omsættes i konkrete initiativer. 

  Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune

  Strategien for den kriminalpræventive indsats skal være med til at sikre, at borgere i Albertslund kan føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Og samtidig give vores børn og unge gode rammer for, at de kan opfylde deres potentialer og fået det bedst mulige ungdomsliv uden kriminalitet.

  Vi har allerede gode erfaringer med at forebygge kriminalitet i byen. Det skyldes især det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen, skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU-jobcentret og mange flere. Det samarbejde bygger vi videre på i strategien.

  Strategien har tre overordnede fokusområder:
  1. Sammenhæng og forebyggelse: Vores børn skal trives bedre og være mindre udsatte for kriminalitet
  2. En tryg by for alle borgere: Alle skal opleve, at de er mere trygge i byen
  3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge: Kriminaliteten i byen skal falde
  Strategi for den kriminalpræventive indsats

  Obs.: Siden Beredskabsplanens publikation har Socialstyrelsen ændret navn til Social- og Boligstyrelsen samt opdateret deres hjemmeside.
  Derfor kan de to links på side 4 findes her:

  Og linket på side 28 findes her:

  Børnene i fokus

  Albertslund er det ideelle sted for børnefamilier. Vi tilbyder natur så langt øjet rækker, kulturoplevelser i børnehøjde samt solide skoler og daginstitutioner.