Udsatterådet

Albertslund Kommunes Udsatteråd blev nedsat i 2017 - følg med i Udsatterådets arbejde her på siden


Udsatterådet i Albertslund Kommune har til formål, at være talerør for lokale borgere, som er i en udsat social livssituation. Borgere kan være udsatte på grund af hjemløshed, misbrug, prostitution, sindslidelse, vold, ensomhed, fattigdom, traumer eller andet.

Udsatterådet skal være med til, at sætte vigtige temaer på dagsordenen og skal rådgive relevante politiske udvalg i forhold, der vedrører udsatteområdet. 

 

Gladpakker
Udsatterådet i Albertslund har indgået et samarbejde med Stop Spild Lokalt (Albertslund) om tildeling af Gladpakker. En Gladpakke består af dagens indkomne fødevarer (mest grøntsager) og er pakket af de frivillige i Stop Spild.

Tildeling af Gladpakker sker efter en samtale med Stop Spilds frivillige sagsbehandler, som er medlem af Udsatterådet, og som har tavshedspligt.

Kontakt tlf.nr. 29 64 99 66  (torsdage kl. 14 til 16)

Personlig henvendelse torsdage kl. 14.30 til 15.30 i Stop Spilds Nordea-lokale 1. sal. Indgang fra parkeringspladsen overfor Albertshøj. Se efter plakaten.

Frivillige sagsbehandlere: Lisbeth og Nina

Gladpakker: Jannie

 

Udsatterådets forretningsorden

Udsatterådets årsberetning 2018

Luk alle
Åben alle

Se her hvem der er medlem af Albertslund Kommunes Udsatteråd og hvordan du kan kontakte dem.

 

Udsatterådets medlemmer

Udsatterådet vælges for en 4-årig periode og sammensættes af: 
a) medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation
b) medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, som repræsenterer det politiske niveau
c) medlemmer, som er sagkyndige 
d) medlem, som er personligt udpeget og har særlig indsigt i eller erfaring med området
Pårørende til Udsatterådets målgrupper kan erstatte medlemmer, som er eller har været i en udsat livssituation (kategori a og d).

  

Formand:
Jette Nyboe 
jen@comxnet.dk
Tlf. 60 67 86 92    

Næstformand:
Nina Gustavussen
sognediakon@opstandelseskirken.dk

Medlem:
Kommunalbestyrelsesmedlem
Helge Bo Jensen 
helge.bo.jensen@albertslund.dk
Tlf. 61 62 16 79

Medlem: 
Kommunalbestyrelsesmedlem
Allan Høyer
allan.wegner.hoyer@albertslund.dk
Tlf. 24941127

Medlem:
Berit Gerzymisch Berrig
berit.gerzymisch.berrig@albertslund.dk
Tlf.43686507

Medlem: 
Sanne Graffe
sannegraffe@live.dk
Tlf. 60 14 01 01

Medlem:
Søren Mogensen
spaette@hotmail.com
Tlf. 30 42 47 42 (henvendelse kun pr. sms)

Medlem:
Ulla Bektas
ullabektas@yahoo.dk
Tlf. 40 18 93 03

Medlem:
René Meyrowitsch
meyrowitsch@mailme.dk
Tlf. 30 70 61 14

Medlem:
Lisbeth Andersen
bispe32@hotmail.com
Tlf. 22 67 47 37

Medlem:
Jannie Hansen
jannie105@hotmail.com
Tlf. 40 93 74 75

suppleant:
Diana Vang
Dianavang74alternativet@gmail.com
Tlf. 24 67 60 38

Sekretær:
Carina Kofoed
carina.kofoed@albertslund.dk
Tlf. 43 68 65 51

Udsatterådets mødeplan for 2021 - læs også dagsordenen til kommende møde (tilgængelig 1 uge inden mødet) og referater fra tidligere møder.


Udsatterådets møder i 2021

Tirsdag den 5. januar 2021 - fællesmøde med andre råd og Kommunalbestyrelsen - aflyst på grund af Corona nedlukning 

Torsdag den 4. februar 2021 - aflyst på grund af Corona nedlukning

Dagsorden til møde torsdag den 15. april 2021

Torsdag den 10. juni 2021

Torsdag den 2. september 2021

Torsdag den 14. oktober 2021

Torsdag den 9. december 2021

Udsatterådets møder i 2020

Referat fra møde den 6. februar 2020

Torsdag den 16. april 2020 - aflyst på grund af Corona nedlukning

Torsdag den 4. juni 2020 - aflyst på grund af Corona nedlukning

Referat fra møde torsdag den 27. august 2020

Referat fra møde torsdag den 8. oktober 2020

Referat fra møde torsdag den 3. december 2020

 

Udsatterådets møder i 2019

Referat fra møde den 1. april 2019

Referat fra møde med Social- & Sundhedsudvalget

Referat fra møde den 20. juni 2019

Referat fra møde 5. september 2019

Referat af møde den 10. oktober 2019

Referat af møde den 7. november 2019  

 

Udsatterådet arbejder med mange forskellige emner på deres møder. Der er dog særlige fokuspunkter, som optager Udsatterådet meget.

 

Socialt frikort

”Hvad er et socialt frikort?
Du har mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året i 2019 og 2020 uden at blive trukket i sociale ydelser

Hvem kan få det?
Du er særligt socialt udfordret, og du er ikke under uddannelse eller har et arbejde. Du vil gerne have et arbejde og være en del af et arbejdsfællesskab

Hvordan kan du få det?
Kontakt din sagsbehandler, som afgør om du hører til målgruppen.

Hvordan finder du et arbejde og hvilken slags arbejde kan du få?
Du finder selv et job eller får hjælp i jobcentret. Arbejdet kan fx være læsse en lastbil, lettere havearbejde, rengøring, ordne hegn, sætte varer på plads, samle skrald osv.

Læs mere:

Folder til borgere: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-borgere.pdf

Folder til kommuner: https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-voksne-og-handicap/socialt-frikort-pjece-malrettet-kommuner.pdf

Inspirationskatalog fra Cabi: https://www.cabiweb.dk/media/2456/inspirationskatalog-udsatteraadet-elektronisk.pdf

Socialstyrelsens side om socialt frikort: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort ”


Gladpakker

Udsatterådet i Albertslund har indgået et samarbejde med Stop Spild Lokalt (Albertslund) om tildeling af Gladpakker. En Gladpakke består af dagens indkomne fødevarer (mest grøntsager) og er pakket af de frivillige i Stop Spild.

Tildeling af Gladpakker sker efter en samtale med Stop Spilds frivillige sagsbehandler, som er medlem af Udsatterådet, og som har tavshedspligt.

Kontakt tlf.nr. 29 64 99 66  (torsdage kl. 14 til 16)

Personlig henvendelse torsdage kl. 14.30 til 15.30 i Stop Spilds Nordea-lokale 1. sal. Indgang fra parkeringspladsen overfor Albertshøj. Se efter plakaten.

Frivillige sagsbehandlere: Lisbeth og Nina

Gladpakker: Jannie