Kontakt

Albertslund har haft et integrationsråd siden 1999. Integrationsrådet har til formål at rådgive kommunen om integrationsindsatsen og at den offentlige debat om integration styrkes


Kontakt integrationsrådet på integrationsraad@albertslund.dk

Integrationsrådets sekretær er Mette Nielsen Duekilde, 43 68 74 21, mette. nielsen.duekilde@albertslund.dk

Integrationsrådets formand er Karen Tobisch, karen@tobisch.info