Albertslund Handicappris

Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål


Albertslund Handicappris uddeles hvert år på FNs Internationale Handicapdag den 3. december.
Da den 3. december 2017 falder på en søndag, uddeles prisen i år mandag den 4. december.

Formålet med prisen er at anerkende en særlig indsats for borgere med handicap i Albertslund. Vi vil gerne honorere de folk, der gør en ekstra indsats, for at give alle albertslundere lige muligheder, for at være aktive i byen, deltage i fritidsaktiviteter, have gode trygge boligforhold, opleve kulturbegivenheder, gå på arbejde og færdes i naturen" siger Jens Mikkelsen, der er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for handicaprådet. Han understreger, at man ikke behøver at være Albertslund-borger for at modtage prisen, men man skal have gjort noget særligt i Albertslund.

Næstformand i Handicaprådet Bjarke Juul siger "Det er især de frivillige kræfter og ildsjæle, vi ønsker at anerkende med prisen. Men man kan også godt indstille en virksomhed, en forening eller en medarbejder til prisen, hvis de gør noget udover det sædvanlige. Det vigtige er, at det gavner borgere med handicap i Albertslund."

Med Albertslund Handicappris følger en check på 5.000 kr.

Alle borgere i Albertslund kan indstille:
• Ildsjæle der har gjort en ekstraordinær indsats på handicapområdet eller selv står som en positiv rollemodel
• Foreninger eller personer, der gør en særlig aktiv indsats for børn, unge eller voksne med handicap
• Byggerier der har særligt god tilgængelighed for borgere med handicap
• Virksomheder der har gjort en særlig indsats for medarbejdere med handicap
• Forretninger, der har fokus på tilgængelighed – såsom fysisk tilgængelig, synlige priser osv.
• Fritidsaktiviteter der fremmer borgere med handicaps deltage og fremmer fællesskabet med andre

Send en mail med indstillingsskema til Handicaprådets sekretær Maria Jørgensen på
maria.joergensen@albertslund.dk. Indstillingsskemaet finder på du her Indstillingsskema til handicappris eller du kan rekvirere det hos Maria Jørgensen på tlf. 43 68 65 10.

Frist for indstilling til handicapprisen er fredag den 10. november 2017.