Folkeoplysningsudvalget

Udvalget har til formål at støtte voksenundervisning og foreningsarbejde til gavn for folkeoplysningen


Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, aftenskoler, ungdomsklubber.

Folkeoplysningsudvalget består af ni medlemmer, formand er Susanne Storm Lind (A).

 

Se vores folkeoplysningspolitik

 

Ulla Brandt Lasson på 43686909

 ulla.lasson@albertslund.dk

 

 Møderne i Folkeoplysningsudvalget afholdes i 2019 på følgende dage. 

7. marts

19. juni

30. september. 

5. december. 

 

 

 

Du kan læse dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalgets møder fra 2008 og frem her.

 

Der afholdes valg til Folkeoplysningsidvalget den 31/1 2018. Valget afholdes i Rådhusets kantine. Godkendte Folkeoplysende foreninger og voksenskoler kan opstille kandiater til valget. Kandidaterne opstilles ved at udfylde dette skema og sende det til kffs@albertslund.dk senest mandag den 29/1 kl. 12.00

Valgt til Folkeoplysningsudvalget er for foreninger der udbyder voksenundervisning,
og for foreninger der ikke er idrætsforeninger. Alle foreninger, der har modtaget tilskud og/eller lokale i 2017, inviteres til at deltage i valgmøde. Hver forening har 1 stemme.

Valghandlingen foregår som skriftlig afstemning. Der kan stemmes på kandidater,
som på forhånd er indstillet til og godkendt af Albertslund Kommune. En observatør
fra Albertslund Kommune vil forestå valghandlingen.
De valgte kandidater indstilles efterfølgende til KB til godkendelse.

 

Kandidater til Folkeoplysningsudvalget:

Voksenskolerne:

Per Gustavson og suppleant Jeanette Dahl Pedersen 

 Lone Rytsel og suppleant Tonny Nissen 

Børne- og ungeorganisationerne:

Hanne Carlsen  

Suppleant Henning Bang Jensen 

Øvrige foreninger: 

Lasse Wilson 

Arne Lie-Olsen 

Bergitte Wittus