Gå til hovedindhold

Brugergruppemøder 2014

Dagsordener og referater fra Brugergruppens møder i 2014.

Indhold

  Torsdag den 27. november 2014

  Dagsorden Brugergruppemoede Den 27 November 2014

  Dagsorden Inklusiv De Fleste Bilag

  Bilag 2.1 Hoeringsmateriale Om Nye Affaldsordninger

  Bilag 2.2 Indlaeg Fra Joergen Pedersen

  Bilag 2.3 Artikler Og Debatindlaeg Fra Albertslund Posten

  Pkt 3 Tilskud Til Agenda Center Albertslund

  Bilag 4.1 Takster For Vand Og Spildevand 2015 Kort Version

  Bilag 4.1 Takster For Vand Og Spildevand 2015 Lang Version

  Bilag 4.2 Nye Faelles Leveringsbetingelser For Vand Vandregulativer

  Bilag 4.3 Ændringer Af Leveringsbestemmelser For Spildevand Spildevandsvedtaegt

  Bilag 6.1 Moededatoer I 2015

  Bilag 6.2 Vej Og Stibelysning I Hersted Industripark

  Aca Nyt November 2014

  Veksleren No 3

  Referat Med Bilag

  Torsdag den 4. september 2014

  Dagsorden

  Punkt 3

  Punkt 41 Nye Retningslinjer For Brugergruppen

  Punkt 42 Ny Forretningsorden For Brugergruppen

  Punkt 5 Energispareaktivitetsplanen Status Og Budget For 2015

  Punkt 6 Budget Takster For 2015 Varmeforsyning

  Punkt 7 Budget Og Takster For 2015 Affald Genbrug

  Punkt 51

  Punkt 52

  Punkt 61

  Punkt 62

  Punkt 63

  Punkt 64

  Punkt 71

  Punkt 72

  Punkt 91 Invitation Til Brugergruppedag

  Punkt 92 Naturgruppen Referat 180614

  Punkt 93 Veksleren

  Referat

  Budget Og Takster Affald Og Genbrug

  Praesentation Scenarier Affaldsplan

  Tidsplan For Nye Affaldssystem 04 09 14

  Brugergruppenyt Sept 2014

  Onsdag den 4. juni 2014

  Dagsorden

  Bilag Pkt 4 Nye Retningslinier

  Bilag Pkt 4 Ny Forretningsorden

  Bilag Pkt 4 Ændringsforslag Fra AB Milebuen

  Bilag Pkt 9 Offentliggoerelse Af Groent Regnskab

  Referat

  Torsdag den 10. april 2014 

  Dagsorden

  Bilag Pkt 11 Valg Til Sundhedsraadet

  Bilag Pkt 12 Frigivelse Af Midler Til Agenda Center Albertslund

  Bilag Pkt 13 Nye Retningslinjer For Brugergruppen

  Bilag Pkt 13.1 Ny Forretningsorden For Brugergruppen

  Bilag Pkt 14 Kildesortering Af Madaffald Fra Private Husstande

  Bilag Pkt 15 Brugergruppens Aarsberetning 2013

  Bilag Pkt 16 Drift Og Vedligehold Af Fjernvarmeunits Ved AVV

  Bilag Pkt 17 Status Paa Renovering Af Kanalgaden

  Referat

  HOFOR Rapport Vand Og Spildevand 2013

  Sidst opdateret: 1. juli 2021