Borgersamling om fremtidens Albertslund

Her kan du følge med i Albertslund Kommunes Borgersamling om fremtidens Albertslund


Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Det er en markant udvidelse af det Albertslund, vi kender og holder af. Derfor har vi brug for at tale med hinanden om, hvordan vi ønsker at et fremtidigt Albertslund skal se ud, og hvad der skal til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber i byen.

En borgersamling er en metode til borgerinddragelse, som bruges til at få en grundig dialog om indviklede problemstillinger. Metoden er inspireret af internationale erfaringer fra lande som Irland, Canada og Belgien, der længe har arbejdet med borgersamlinger. 

I Albertslund består borgersamlingen af 36 tilfældigt udvalgte borgere som mødes 6 gange og drøfter en udvalgt problemstilling i kommunen. Undervejs bliver deltagerne klædt på med viden, så de kan drøfte forskellige hensyn og perspektiver med hinanden. Til slut afleverer deltagerne en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og borgersamlingen opløses igen.

Her kan du læse mere om Borgersamling som metode, og se hvad der sker på borgersamlingsområdet 

 

 

 

Det er Kommunalbestyrelsen i Albertslund, som har besluttet at lave en borgersamling. 

Det er We Do Democracy, som driver borgersamlingen, og har rollen som 'tredjepartssekretariat'. Det betyder at We Do Democracy  sikrer et "armslængdeprincip", så politikere og administration ikke kan blande sig i borgersamlingens arbejde og anbefalinger. 

Det er analyseinstituttet Analyse & Tal, der står for at trække lod mellem de borgere, der ønsker at deltage i borgersamlingen.  

Du kan læse mere om We Do Democracy og deres arbejde her

  

Alle albertslundere, som er fyldt 16 år, har modtaget en invitation med et link til at tilmelde sig lodtrækningen til Borgersamlingen.

Du kan også tilmelde dig her ved at klikke på linket og udfylde et kort spørgeskema:

Tilmeld dig her


Du får besked på om du er udtrukket eller ej i sidste halvdel af juni.

Der er kun to krav, du skal opfylde for at kunne få en plads i borgersamlingen. 

  • Du skal have folkeregisteradresse i Albertslund Kommune.
  • Du skal være fyldt 16 år. 

I løbet af maj måned 2020 modtager alle borger over 16 år i Albertslund en invitation med tilmelding til den første borgersamling.

Når fristen for tilmelding er udløbet, trækker de eksterne rådgivere fra We Do Democracy lod om de 36 pladser, der er i borgersamlingen. Lodtrækningen skal sikre en spredning i deltagerne, så borgersamlingen bliver repræsentativ for Albertslunds befolkning. Formålet med spredningen er at sørge for, at forskellige perspektiver og behov indgår i dialogen og anbefalingerne til byens udvikling. På den måde får vi den bedste mulighed for et bredt udvalg af borgere, som kan repræsentere så mange forskellige interesser i Albertslund som muligt.

Alle kan deltage i en borgersamling. Hvis du ønsker at være en del af borgersamlingen, skal du kunne takke ja til at deltage i 6 dialogmøder i perioden august til december 2020. På møderne vil du på lige fod med de øvrige deltagere få viden om det emne, I skal drøfte fra en række eksperter og interesseorganisationer. Forud for det første møde vil du modtage en pakke med materiale, hvor du kan læse om den udfordring, I skal arbejde med på møderne. 

Sammen med de andre deltagere i borgersamlingen arbejder du med at finde fælles værdier, prioriteringer og anbefalinger til spørgsmålet:

"Hvordan skal et fremtidigt Albertslund se ud - og hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber i en tid, hvor byen forventes at vokse med op mod 10.000 nye borgere?"

 

Vi afholder borgersamlingens møder på følgende datoer:

  • Tirsdag den 18. august 2020 kl. 17.00-21.00
  • Mandag den 21. september 2020 kl. 17.00-21.00
  • Torsdag den 08. oktober 2020 kl. 17.00-21.00
  • Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00-21.30
  • Torsdag den 12. november 2020 kl. 17.00-21.00
  • Onsdag den 2. december 2020 kl. 17.00-21.00

Borgersamlingen mødes på Albertslund Bibliotek, Bibliotekstorvet 2,

Alle borgere i Albertslund er velkomne til at overvære første halvdel af alle møder. 

Mødet den 22. oktober er et åbent møde, hvor de der ønsker at deltage i borgersamlingen, men ikke fik en plads, inviteres til at komme med input til borgersamlingens foreløbige arbejde. Hold øje med Albertslundposten, Facebook og hjemmesiden her, for opdateringer om mødet den 22. oktober.  

Kommunalbestyrelsen har valgt at borgersamlingen skal arbejde med spørgsmålet: Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?.

Valget af spørgsmål skal ses i lyset af Kommunalbestyrelsens ønske om at skabe mere Albertslund som vi kender det, med blik for fornyelse og nye generationer i byen.

Der er i øjeblikket en stor tilflytning til Hovedstadsområdet, og Albertslund ønsker at få del i denne tilflytning, så befolkningssammensætningen i Albertslund i højere grad ligner den, der findes i resten af Storkøbenhavn.

Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle byen og tiltrække op mod 10.000 nye borgere i løbet af de kommende 10-15 år. Med befolkningstilvæksten bliver det muligt at skabe et økonomisk bæredygtigt Albertslund. I dag er Albertslund Kommunes økonomi meget afhængig af den statslige udligning. Det er en afhængighed, der skal mindskes, så albertslunderne også fremover sætter dagsordenen i- og for et stærkere, rigere og mere uafhængigt Albertslund.

Byens udviklingen skal understøtte, at der er råd til velfærd for de svageste borgere og den brede befolkning. Der skal være gode skoler, daginstitutioner og kulturtilbud, så Albertslund er en god by at bo og leve i.

Men byens udvikling skal samtidig ske i respekt for det samlede fællesskab i Albertslund og de mange mindre, lokale fællesskaber som allerede er stærke motorer i byen – og derfra understøtte nye, stærke fællesskaber i at spire og blomstre. De stærke fællesskaber i Albertslund er rygraden, der skal løfte fremtidens by.

Borgersamlingen er en ny, men meget ambitiøs måde at tage albertslundernes stemmer og perspektiver alvorligt. Spørgsmålet om byens fremtidige udvikling og fællesskabet er både stort og komplekst. Netop derfor ønsker vi borgersamlingens hjælp til skabe anbefalinger, som vi kan støtte os til når byen udviklinger sig.

Her vil løbende blive lagt materialer op fra Borgersamlingens arbejde i form af programmer, oplæg, skriftligt materiale, interviews, kompendie, anbefalinger med mere.

I 2019 vedtog Kommunalbestyrelsens politikken Fælles om Albertslund. En politik for albertslundere af albertslundere, som skal vise vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid. Samtidig blev Kommunalbestyrelsen enige om at oprette et Medborgerskabsråd sammensat af tilfældigt udpegede albertslundere.

I juni 2019 blev politikken fulgt op af en handleplan for perioden 2019-2021, i den forbindelse besluttede Kommunalbestyrelsen at Medborgerskabsrådet udformes som en Borgersamling.

Den første borgersamling afholdes i 2020 og skal arbejde med spørgsmålet: Albertslund står foran en udvikling af byen som skaber mulighed for op mod 10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi ønsker borgersamlingens hjælp til at forestille os, hvordan et fremtidigt Albertslund skal se ud – hvad skal der til for at bevare og skabe nye stærke fællesskaber?

Her kan du læse den politiske sag om kommissoriet for borgersamlingen (link)

Her kan du læse den politiske sag om det tema/spørgsmål, som borgersamlingen skal behandle (link)

 

Har du spørgsmål om Albertslund Kommunes første borgersamling, er du velkommen til at skrive til projektleder Anne Mette Holme Bertelsen på mail aey@albertslund.dk.