Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd overvåger resultater af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret


Det lokale beskæftigelsesråd rådgiver jobcentret vedrørende beskæftigelsesindsatsen og samordner og udvikler den lokale forebyggende indsats for de personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet.

Det lokale beskæftigelsesråd uddeler derudover en virksomhedspris til virksomheder der udemærker sig ved gode initiativer, til at fastholde eller ansætte personer, der har det svært på arbejdsmarkedet.

Desuden medvirker rådet til at forbedre det lokale samarbejde mellem kommunen, arbejdsmarkedets parter, de praktiserende læger og uddannelsessektoren.

Rådet består af 12 medlemmer og formand for rådet er borgmester Steen Christiansen (A). 

Se vores beskæftigelsespolitik

Kontakt jobcentret på 4368 7400 eller på jobcenter@albertslund.dk.

Kontakt udvalgsekretær Lisa Overgaard på 4368 7427 eller på lisa.overgaard@albertslund.dk.

30. januar 2014

24. april 2014

15. maj 2014

19. juni 2014

28. august 2014

13. november 2014 

Du kan læse dagsordener og referater fra Beskæftigelsesrådets møder fra 2008 og frem her.