Idrætsrådet

Idrætsrådet træffer beslutninger om tilskud og faciliteter til idræt


Idrætsrådet fordeler tilskud og anviser lokaler til idrætsforeninger der anses for folkeoplysende. Desuden rådgiver idrætsådet kommunalbestyrelsen i sager der har med idræt at gøre, herunder prioritering af anlæg af idrætsfacilliteter og elitetilskud.


Idrætsrådet består af ni medlemmer:

  • Jørn Jensby (A), formand
  • Brian Palmund (V)
  • Hans-Carl Evers Hansen (BS72)
  • Lasse Wilson (Albertslund Rideklub)
  • Anders Fabild (HIC)
  • Jonas Felbo-Kolding (AIF Tennis)
  • Dorthe Johansen (AIF Håndbold)
  • Henrik Hertz (C)
  • Hediye Temiz (B)

Se vores idrætspolitik

 

 

 

Julie Jakobsen 4368 6902

julie.jakobsen@albertslund.dk

 

Idrætsrådets møder afholdes normalt kl 17.00 i konferencelokalet på Albertslund Stadion.


Mødeplan for 2018.

11. Februar.

6. September. 

15. november

 

 

 

 

 

 

Det er en central opgave for Idrætsrådets medlemmer og for administrationen, at Idrætsrådets aktiviteter, beslutninger og holdninger formidles bredt. Derfor har Idrætsrådet på sine møder den 24. april og den 9. maj 2018 besluttet, at der udsendes nyhedsbreve til interessenter efter hvert møde i udvalget og efter behov.

Læs nyhedsbrev - nummer 1

Læs Nyhedsbrev - nummer 2