Idrætsrådet

Idrætsrådet træffer beslutninger om tilskud og faciliteter til idræt


Idrætsrådet fordeler tilskud og anviser lokaler til idrætsforeninger der anses for folkeoplysende. Desuden rådgiver idrætsådet kommunalbestyrelsen i sager der har med idræt at gøre, herunder prioritering af anlæg af idrætsfacilliteter og elitetilskud.


Idrætsrådet består af ni medlemmer:

Lars Toft Simonsen, formand,  (A).

Mehmet Kücükakin, (F)

Brian Palmund, (V)

Jan Dalland, AIF Fodbold

Jonas Felbo-Kolding, AIF Tennis

Lasse Wilson, Albertslund Rideklub

Åge Møller, ALOT

Hans-Carl Evers Hansen, BS 72

Anders Fabild, HIC

Se vores idrætspolitik

 

 

 

Julie Jakobsen 4368 6902

julie.jakobsen@albertslund.dk

 

Idrætsrådets møder afholdes normalt kl 17.00 i konferencelokalet på Albertslund Stadion.


Mødeplan for 2018.

11. Februar.

29. August.

29. november

 

 

 

 

 

 

Torsdag den 1/2 2018 afholdes der valg til Idrætsrådet. Valget foregår på Albertslund Idrætsanlæg. Skallerne 14. kl. 17.00

Godkendte Idrætsforeninger kan opstille kandidater til Idrætsrådet. Kandidaterne opstilles ved at udfylde dette skema og sende det til kffs@albertslund.dk. Senest mandag den 29/1 kl. 12.00. 

Valg til Idrætsrådet er for idrætsforeninger. 

Alle foreninger, der har modtaget tilskud og/eller lokaler i 2017, inviteres til at deltage i valget. Hver forening har 1 stemme. 

Valghandlingen foregår som skriftlig afstemning. Der kan stemmes på kandidater,
som på forhånd er indstillet til og godkendt af Albertslund Kommune. En observatør
fra Albertslund Kommune vil forestå valghandlingen.

Se opstillede kandidater: 

Hans-Carls Evers Hansen 

Jonas Felbo-Kolding 

Dorthe Smidt Johansen 

Lasse Wilson

Anders Fabild