Repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia

Movia løser opgaver inden for den kollektive trafik i Østdanmark


Albertslund Kommune udpeger et medlem til Movias Repræsentantskab samt en stedfortræder. Borgmester Steen Christiansen (A) er repræsentant og Jørn Jensby (A) er stedfortræder.