Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S

HMN er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af 32 kommuner i Hovedstadsområdet samt 25 kommuner i Midt- og Nordjylland


Albertslunds kommunalbestyrelse udpeger en repræsentant til HMS samt en personlig stedfortræder til selskabets . 

Borgmester Steen Christiansen (A) er repræsentant og Jørn Jensby (A) er stedfortræder.