Fredningsnævnet

Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning


Albertslund Kommune udpeger et medlem til Fredningsnævnet samt en stedfortræder. Steen Poulsen (A) er repræsentant og Per Gustafson (A) er stedfortræder.