Forældrerådet

Forældrerådet er et dialogforum, hvor medlemmer af kommunens skole- og institutionsbestyrelser kan drøfte aktuelle spørgsmål med forvaltningen og politikerne i Børne- og Undervisningsudvalget


Alle medlemmer af kommunens institutions- og skolebestyrelser, dagplejens bestyrelse samt SFO-råd inviteres til at deltage i Forældrerådet.

Forældrerådet har til opgave at styrke den direkte dialog mellem bestyrelsesmedlemmer fra kommunens skole- og institutionsbestyrelser, politikere og forvaltning og dermed give mulighed for gensidig påvirkning i forhold til vigtige beslutninger og emner på det børnepolitiske område.

Forældrerådet ha desuden til opgave at rådgive Børne- & Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører børneområdet.

På de fælles Forældrerådsmøder drøftes sager af mere overordnet og fælles interesse for forældre med børn i skole eller institution.

Forældrerådet holder op til 2 årligt møder.

Forældrerådet har et forretningsudvalg, som planlægger møderne i Forældrerådet. Forretningsudvalget holder 6 møder om året.

Forretningsudvalgets opgave er løbende at vurdere behovet for fælles møder for Skole- og Institutionsråd, at planlægge evt. fælles møder, at koordinere arbejdet mellem Skole- og Institutionsråd samt at være tænketank/sparringspart for Børne- og Undervisningsudvalget og forvaltningen m.h.p. at skabe rammer for en fortsat dialog mellem forældre, politikere og forvaltning om vigtige beslutninger/emner af betydning for det samlede børneområde.