Gå til hovedindhold

Eksterne råd og nævn

-

Indhold

  HMN er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af 32 kommuner i Hovedstadsområdet samt 25 kommuner i Midt- og Nordjylland.

  Albertslunds kommunalbestyrelse udpeger en repræsentant til HMS samt en personlig stedfortræder til selskabets. 

  Borgmester Steen Christiansen (A) er repræsentant og Jørn Jensby (A) er stedfortræder.

  Movia løser opgaver inden for den kollektive trafik i Østdanmark.

  Albertslund Kommune udpeger et medlem til Movias Repræsentantskab samt en stedfortræder. Borgmester Steen Christiansen (A) er repræsentant og Jørn Jensby (A) er stedfortræder. 

  Wonderful Copenhagens mission er at skabe vækst og beskæftigelse for Region Hovedstaden inden for oplevelsesøkonomi, samt at forsvare og udvikle Københavns position som Danmarks Internationale by.

  Albertslund Kommune udpeger et medlem til Wonderful Copenhagens Repræsentantskab. Lars Gravgaard Hansen (C) er repræsentant.

  Brugerrådet har til opgave at rådgive Naturstyrelsen Østsjælland i driften af statens skove.

  Albertslund Kommune udpeger en repræsentant til Naturstyrelsens brugerråd. Morten Bjørn (B) er repræsentant.

  Fredningsnævnet behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

  Albertslund Kommune udpeger et medlem til Fredningsnævnet samt en stedfortræder. Steen Poulsen (A) er repræsentant og Per Gustafson (A) er stedfortræder.

  Kredsrådet drøfter spørgsmål om politiets virksomhed og organisation, kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet.

  Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi består af politidirektøren samt borgmestrene i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.

  Politidirektøren er formand for kredsrådet, borgmester Steen Christiansen (A) er repræsentant og Mehmet Kücükakin (F) er suppleant. 

  Forældrerådet er et dialogforum, hvor medlemmer af kommunens skole- og institutionsbestyrelser kan drøfte aktuelle spørgsmål med forvaltningen og politikerne i Børne- og Undervisningsudvalget.

  Alle medlemmer af kommunens institutions- og skolebestyrelser, dagplejens bestyrelse samt SFO-råd inviteres til at deltage i Forældrerådet.

  Forældrerådet har til opgave at styrke den direkte dialog mellem bestyrelsesmedlemmer fra kommunens skole- og institutionsbestyrelser, politikere og forvaltning og dermed give mulighed for gensidig påvirkning i forhold til vigtige beslutninger og emner på det børnepolitiske område.

  Forældrerådet ha desuden til opgave at rådgive Børne- & Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører børneområdet.

  På de fælles Forældrerådsmøder drøftes sager af mere overordnet og fælles interesse for forældre med børn i skole eller institution.

  Forældrerådet holder op til 2 årligt møder.

  Forældrerådet har et forretningsudvalg, som planlægger møderne i Forældrerådet. Forretningsudvalget holder 6 møder om året.

  Forretningsudvalgets opgave er løbende at vurdere behovet for fælles møder for Skole- og Institutionsråd, at planlægge evt. fælles møder, at koordinere arbejdet mellem Skole- og Institutionsråd samt at være tænketank/sparringspart for Børne- og Undervisningsudvalget og forvaltningen m.h.p. at skabe rammer for en fortsat dialog mellem forældre, politikere og forvaltning om vigtige beslutninger/emner af betydning for det samlede børneområde.