Kontakt

Udvalget (§ 17, stk. 4) varetager udviklingsopgaver i forbindelse med skiftende relevante temaer. I år 2020 og 2021 arbejder udvalget med et fokus på sundhed.


Jonatan Würtz Petersen

Mail: jws@albertslund.dk

Tlf. 4368 3091