Kontakt

Udvalget har til opgave at fremkomme med forslag til et projekt om nye ældreboliger (plejeboliger) i det vestlige udviklingsområde i Albertslund Centrum


Susan Mathisen
Susan.mathisen@albertslund.dk
eller på  4368 6711.