Plejecenter og Sundhedshus

Udvalget har til opgave at fremkomme med forslag til et projekt om nye ældreboliger (plejeboliger) i det vestlige udviklingsområde i Albertslund Centrum


Udvalget fastlægger antallet af boliger og fremkommer med forslag til bemandingsplan og budget for driften af det færdige projektforslag.

Udvalget har desuden til opgave at forestå gennemførelse af byggeprojektet.

Udvalget består af 10 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, Ældrerådet og Handicaprådet:

Borgmester Steen Christiansen (A), formand

  • Leif Pedersen (F)
  • Nils Jensen (A)
  • Lars Toft Simonsen (A)
  • Danni Olsen (O)
  • Brian Palmund (V)
  • Lene Rygaard Jessen (Ø) 
  • to repræsentanter fra Ældrerådet
  • en repræsentant fra Handicaprådet 

Susan Mathisen
Susan.mathisen@albertslund.dk
eller på  4368 6711.

Læs dagsordener og referater.

Kontakt By, Miljø & Beskæftigelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.