Dagsordener

Miljø- & Byudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver


Dagsordener og referater siden maj 2013

Kontakt By, Miljø & Beskæftigelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.