Miljø- & Byudvalget

Miljø- & Byudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og forsyningsopgaver


Udvalget varetager opgaver indenfor miljøområdet herunder jordforurening, naturbeskyttelse,  fredning, bevaring af fortidsminder og genbrug.

Derudover forvalter Miljø- & Byudvalget de opgaver der har med bebyggelse at gøre såsom bygge- og anlægsplaner, arkitekturpolitik og  renovation.

Miljø- & Bydvalget  varetager  desuden  opgaver indenfor kollektiv trafik, vand og varme.

Miljø- & Byudvalget består af syv  medlemmer:

  • Leif Pedersen (F), formand
  • Jørn Jensby (A) 
  • Qasir Mirza (A) 
  • Dogan Polat (A)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Allan Høyer (O)
  • Lene Rygaard(Ø)

Dorthe Stærkær de la Motte
på mail dorthe.de.la.motte@albertslund.dk
eller på tlf. 43 68 64 02.

Dagsordener og referater siden maj 2013

Kontakt By, Miljø & Beskæftigelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.