Innovation i byen

Udvalget varetager byens innovations- og udviklingsopgaver


Innovation i byenvaretager innovations- og udviklingsopgaver i relation til byens grønne udvikling, herunder arbejdet med miljø og klima, smart city teknologier, energieffektiviseringer mv.

Udvalget består af fem medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen og herudover tre eksterne medlemmer:

  • Flemming Jørgensen (A), formand 
  • Leif Pedersen (F)
  • Dennis Schmock (B)
  • Lars Gravgaard Hansen (C)
  • Bodil Garde (Ø)
  • Poul Erik Lauridsen, Gate 21
  • Jan Adolfsen, COOP

 

 

May Lundsgaard

Mail: may.lundsgaard@albertslund.dk

Tlf. 4368 6820

Se dagsordner og beslutningsprotokoller. 

Kontakt By, Miljø & Beskæftigelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.