Pop-up-arrangementer med dans, musik og film

På en dejlig lun sommeraften d. 23. maj 2018 mødte 75 borgere, politikere og andre engagerede op i Kongsholmcentrets nye bygning, Bygning M, til et fællesskabslaboratorie. På fællesskabslaboratoriet udviklede deltagerne initiativer til, hvad der kan gøres for at skabe bedre og mere sammenhængende fællesskaber i Albertslund. Her er et overblik over initiativerne, og hvem man kan kontakte, hvis man vil være med til at igangsætte nogle af initiativerne.


På fællesskabslaboratoriet ønskede deltagerne at skabe flere arrangementer i byen i samarbejde med de kulturelle foreninger der allerede findes. Det kan f.eks. være Bollywood-film på parkeringspladsen, bålaftener på Naturcentret, amerikansk barbecue ved rådhussøen eller musikaftener.

Kontaktperson: Mangler

Hvis du ønsker at være kontaktperson for dette initiativ, bedes du sende en mail til temaudvalg@albertslund.dk.