Hvordan skal vi være fælles om at udvikle Albertslund?

Den nye politik 'Fælles om Albertslund' er i høring. Politikken handler om hvordan vi kan skabe endnu bedre samarbejde mellem borgere, politikere og byens fællesskaber. Her kan du læse politikken og give dine kommentarer og gode idéer videre, inden politikken er færdig.


Politikken 'Fælles om Albertslund' er en ny politik for hvordan borgere, medarbejdere og politikere kan blive endnu bedre til at samarbejde om byens udvikling. Politikken sætter rammen for at vi skal være fælles om at udvikle byen gennem dialog og samarbejde mellem alle albertslundere og byens politikere. Bl.a. skal det være lettere at deltage i byens fællesskaber, i borgermøder, i høringsprocesser og have demokratiske samtaler digitalt som fysisk.

Du kan læse politikken her.

 

Fortæl din mening

Hvad synes du der skal til, for at vi som by kan blive endnu bedre til at samarbejde om byens udvikling og om byens fællesskaber?

Du kan give dine kommentarer, idéer, ris og ros til politikken ved at indsende et høringssvar senest d. 23. januar 2019. Et høringssvar består af dine holdninger, kommentarer eller idéer og har ikke nogle krav til form. Det eneste du skal huske er at skrive dit fulde navn og adresse, når du sender dit svar.

Send dit høringssvar på mail til temaudvalg@albertslund.dk eller på brev til:

Albertslund Rådhus
Att: Sekretariat for Politik og Ledelse
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

 

Hvad sker der med dit høringssvar?

Alle høringssvar bliver sendt til politisk behandling, hvor politikerne vil drøfte svarene inden politikken færdiggøres. 
Når du sender dit høringssvar, giver du samtykke til, at dit svar vil blive offentliggjort sammen med dit navn og adresse, og at vi kan kontakte dig med informationer om politikken.

Det er Økonomiudvalget der har sendt politikken 'Fælles om Albertslund' i høring i december 2018. Politikken forventes at afløse to andre politikker 'Politik for borgerinddragelse' og 'Integrationspolitik for Albertslund Kommune'. Du kan læse dagsordenspunktet for høringen her og de to politikker, som 'Fælles om Albertslund' forventes at afløse her og her.