Hvordan skal vi være fælles om at udvikle Albertslund?

Den nye politik 'Fælles om Albertslund' har været i høring. Politikken handler om hvordan vi kan skabe endnu bedre samarbejde mellem borgere, politikere og byens fællesskaber. Her kan du læse politikken og de kommentarer og gode idéer som politikken har fået med på vejen i forbindelse med høringen.


Politikken 'Fælles om Albertslund' er en ny politik for hvordan borgere, medarbejdere og politikere kan blive endnu bedre til at samarbejde om byens udvikling. Politikken sætter rammen for at vi skal være fælles om at udvikle byen gennem dialog og samarbejde mellem alle albertslundere og byens politikere. Bl.a. skal det være lettere at deltage i byens fællesskaber, i borgermøder, i høringsprocesser og have demokratiske samtaler digitalt som fysisk.

Du kan læse politikken her.

 

Tak for din mening

Politikken Fælles om Albertslund har nu været i høring. Vi spurgte Jer "Hvad synes du der skal til, for at vi som by kan blive endnu bedre til at samarbejde om byens udvikling og om byens fællesskaber?"

Det gav i alt 25 høringssvar til politikken, som du kan læse her. Alle høringssvar bliver sendt til politisk behandling, hvor politikerne vil drøfte svarene inden politikken færdiggøres.

Høringssvarene betød ændringer i politikken og inputs til en kommende handleplan for politikken. Det kan du læse mere om her.