Få indflydelse på din by og fremtidens fællesskaber i Albertslund

Har du lyst til at give dit blik på hvordan vi sammen skal udvikle vores fællesskaber og vores by? Så deltag i før-høringen af 1. udkast af politikken "Et nyt vi" – en politik for medborgerskab og fællesskab i Albertslund. Før-høringen er et helt nyt initiativ, som giver dig mere indflydelse på din by.


Det er helt nyt at kommunen sender en politik i før-høring. Det gør vi for at få dine perspektiver med inden politikken er færdig. En før-høring giver derfor mulighed for at være med - næsten fra start - når en politik skal udvikles. Faktisk får du mulighed for at kommentere på det første udkast af politikken.

 Du kan læse politikken ved at klikke her.

Vi vil meget gerne høre dine svar til et eller flere af nedenstående spørgsmål:
1) hvad er du glad for?
2) hvad tror du der kan flytte noget?
3) hvad savner du?

Send dine kommentarer til temaudvalg@albertslund.dk eller find før-høringen på Albertslund Kommunes facebookside. Før-høringen varer indtil d. 21. september.

 

Politikken er skabt i samarbejde med byens borgere 

Politikken er udviklet i kommunens Temaudvalg hvor der både sidder borgere og kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover har 75 borgere, der deltog på arrangementet "En fandenivoldsk aften" d. 23. maj i Kongsholmcentret, været med til at sætte retningen for politikken fra start. På aftenen gav de deres visioner og idéer til fremtidens fællesskaber.

I forbindelse med den fandenivoldske aften blev borgmester Steen Christiansen og temaudvalgets formand Kenni Flink, interviewet af AlbertslundPosten:

"Som politikere har vi meninger om, hvad vi vil med vores by – ud fra vores grundholdninger”, siger borgmester Steen Christiansen. ”Men Albertslund er jo borgerne, og de deltager i høj grad i byens udvikling via alle de ting, de gør i hverdagen. Albertslund består jo af mange forskellige fællesskaber. Vi vil invitere albertslunderne til at komme og fortælle, hvad de synes er vigtigt. Hvad der er essensen af Albertslund. Et eksempel er vores integrationspolitik, som baserer sig på ”dem og os”. Her vender vi tingene på hovedet; vi siger: Hvad har vi til fælles uanset baggrund”. ”Der skal skabes et nyt ”vi”, siger Kenni Flink.

Find artiklen ved at klikke her og bliv klogere på hvordan politikkens formål, og hvordan den er udviklet af både byens borgere og politikere.

 

 Du kan læse politikken ved at klikke her.