Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Udvalget varetager opgaver indenfor uddannelse, beskæftigelse, integration og offentlige ydelser


Udvalget varetager samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere; herunder kommunens  indsats over for arbejds- og uddannelsessøgende samt forskellige opgaver indenfor integrationsområdet.

Derudover forvalter Beskæftigelsesudvalget kontanthjælp, dagpenge, starthjælp, revalidering og støtte til handicappede i erhverv.

Beskæftigelsesudvalget  udarbejder  desuden programoplæg og projektforslag til bygge- og anlægsarbejde indenfor området.

Beskæftigelsesudvalget består af fem medlemmer:

  • Lars Gravgaard Hansen (C), formand
  • Dogan Polat (A)
  • Tina Christiansen (A)
  • Danni Olsen (O)
  • Brian Palmund (V)

 

André Bulchalska

på mail nbk@albertslund.dk

eller på telefon: 43686524

Se dagsordner og referater siden maj 2008.

 

Kontakt By, Miljø og Beskæftigelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.