Kontakt

Børn og Unge-udvalget træffer beslutninger om tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og unge under 18 år


Maria Jørgensen

mail på maria.jorgensen@albertslund.dk

eller på telefon: 43 68 64 60.