Dagsordener

Børn og Unge-udvalget træffer beslutninger om tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og unge under 18 år


Idet referaterne fra Børn & Unge-udvalgets møder indeholder personfølsomme oplysninger, bliver disse ikke offentliggjorte.