Børn & Ungeudvalget

Børn og Unge-udvalget træffer beslutninger om tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og unge under 18 år


Børn & Unge-udvalget træffer afgørelse i sager om tvangsmæssige undersøgelser, anbringelser og opretholdelse af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.

Derudover tager udvalget sig af overvågning eller afbrydelse af samvær mellem forældre, værger og børn og unge.

Børn & Unge-udvalget består af fire medlemmer:  

  • Nils Jul Gjerlev (C), formand
  • Tina Christiansen (A)
  • en dommer fra Glostrup ret
  • to pædagogisk-psykologisk sagkyndige  

Rettigheder og klagemuligheder

Ved forelæggelse af sager for Børn & Unge-udvalget har forældrene og den unge over 12 år ret til gratis bistand fra en advokat.
Forældrene og barnet/den unge kan tage en bisidder med til møder i udvalget (for eksempel et familiemedlem eller en ven). Forældrene og barnet/den unge har desuden ret til at udtale sig overfor udvalget, inden der træffes beslutning.
Klager over udvalgets afgørelser kan indbringes for:

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
1022 København K

Maria Jørgensen

mail på maria.jorgensen@albertslund.dk

eller på telefon: 43 68 64 60.

Idet referaterne fra Børn & Unge-udvalgets møder indeholder personfølsomme oplysninger, bliver disse ikke offentliggjorte.