17.4 Udvikling af Albertslund Midtby

Udvalget for udviklingen af Albertslund Midtby har fokus på masterplanen for at skabe en sammenhængende midtby og udviklingsopgaver, der relaterer sig til det udvidede centerområde – fra Roskildevej med Vridsløselille Statsfængsel til Kongsholm Gymnasium, Kongsholmcentret til Albertslund Centrum (dog ikke sundhedshus og plejecenter).


Udvalget arbejder med udviklingsarbejde, der binder byens nordlige og sydlige del sammen og udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om helhedsplaner samt bygge- og anlægsopgaver i Albertslund Midtby.

Udvalget består af 5 medlemmer:

Steen Christiansen (A), formand
Lars Gravgaard Hansen ( C)
Leif Pedersen (F)
Sofie Amalie Blomsterberg (V)
Lene Rygaard Jessen (Ø) – har orlov til d. 1. juli 2017. Stedfortræder er Bodil Marie Garde (Ø)

Susan Mathisen
Susan.mathisen@albertslund.dk
eller på 4368 6711

Se dagsordner og beslutningsprotokoller. 

Kontakt Sekretariat for Politik & Ledelse for ældre dokumenter på spl@albertslund.dk eller på 4368 6868.