Fælles om Albertslund

Fælles om Albertslund er en politik om fællesskab, medborgerskab og ligeværdig deltagelse


Fælles om Albertslund er en politik for albertslundere og af albertslundere. Politikken er udviklet i inddragende proces, hvor politikkens værdier om medborgerskab, fællesskab og ligeværdig deltagelse har været i fokus. Her har byens borgere været med i udviklingen hele vejen - fra fællesskabslaboratorie til før-høringer - og løbende fået af vide, hvad deres bidrag og deltagelse har resulteret i. Politikken viser vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan være fælles om at udvikle byens fremtid.


Læs Fælles om Albertslund