En by for børnene, det grønne og fællesskabet

Læs Albertslund Kommunes VISION & STRATEGI - en by for børnene, det grønne og fællesskabet. Vision & strategi træder i kraft i 2016


Sådan læser du bladre-udgaven af forslaget: Klik midt på forsiden for at åbne publikationen i fuld skærm. OBS: Tryk på Esc-tasten for at "hoppe ud" af publikationen igen og komme tilbage til denne side.

Læs og download publikationen som pdf

Du kan også hente en trykt udgave af Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet på Biblioteket og i rådhusets forhal.

 

Vores vision

En by for børnene, det grønne og fællesskabet.

Visionen rækker 10 år ud i fremtiden - fra 2016 frem til 2025.

 

Vores strategi

Strategien har fem indsatsområder: Nysgerrigt liv, grønt liv, sundt liv, arbejdsliv og fælles liv.

Strategien gælder for perioden 2016 til 2020.

 

Hvorfor en ny vision og strategi?

Hvert fjerde år skal alle kommuner lave en kommuneplanstrategi. I Albertslund Kommune synes vi det er vigtigt at strategien, altså de konkrete mål og handlinger, bygger på en overordnet vision for byen.

Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet er derfor samlet i ét dokument.

 

Hvordan er den nye vision og strategi blevet til?

Vision & strategi - en by for børnene, det grønne og fællesskabet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. september 2015

Dokumentet er resultatet af en proces hvor borgere, virksomheder, foreninger har været inddraget.

Arbejdet blev indledt med en visionscamp i november 2014. Her deltog 50 politikere, medarbejdere og centrale aktører. Dernæst har tværfaglige arbejdsgrupper skrevet udkast til vision og strategi og fået feedback fra et kompetent sparringspanel. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende behandlet forslaget til vision og strategi på to temamøder, den 23. februar og den 27. april 2015. Den offentlige høringsperiode var fra den 1. juni til den 14. august 2015.