Vedligeholdelsestræning

Formålet med vedligeholdelsestræning er, så vidt muligt, at bevare borgerens nuværende funktionsniveau fysisk, psykisk og socialt.


Kvalitetsstandarderne for vedligeholdelsestræning skal fungere som:

  • Et middel til at synliggøre borgerens rettigheder og pligter
  • Et middel til at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau
  • Et grundlag til at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægningen og de politiske beslutninger om serviceniveauet

Læs kvalitetsstandarden for vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 1

Læs kvalitetsstandarden for vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 2