Albertslund Kommunes værdighedspolitik

Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune vedtog den 7. juni 2016 en værdighedspolitik for en værdig ældrepleje.


Rammen for værdighedspolitikken er fem temaer:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Værdighedspolitikken er udarbejdet i samarbejde med kommunens borgere og Ældrerådet.

Læs værdighedspolitikken

Læs redegørelsen for anvendelse af værdighedsmidlerne