Tilsynspolitik

Ifølge Servicelovens § 151C er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2012 Der skal derfor udarbejdes en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice, og tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem. Loven har fokus på en præcisering og styrkelse af tilsynskravet, men har til hensigt at skabe dialog mellem parterne og derigennem styrke muligheden for læring, udvikling og opfølgning til gavn for borgeren.


Tilsynspolitik