Sundhedsaftale 2015-2018

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.​


Sundhedsaftalen har sin egen hjemmeside: Sundhedsaftale 2015-2018

På siden kan du se både den politiske og administrative del af sundhedsaftalen, de konkrete indsatser og implementeringsplaner. På siden kan man desuden orientere sig om de specifikke målgrupper i sundhedsaftalen og finde dagsordener, referater og mødekalender for de forskellige udvalg og grupper, der arbejder med sundhedsaftalen.