Sundhedsaftale 2015-2018

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.​


Sundhedsaftalen har sin egen hjemmeside. På siden kan du se både den politiske og administrative del af sundhedsaftalen, de konkrete indsatser og implementeringsplaner. På siden kan man desuden orientere sig om de specifikke målgrupper i sundhedsaftalen og finde dagsordener, referater og mødekalender for de forskellige udvalg og grupper, der arbejder med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftale 2015-2018