Integrationspolitik

Formålet med integrationspolitikken er at opnå en sammenhængende integrationsindsats, hvorfra alle kommunens medarbejdere kan tage udgangspunkt


Med udgangspunkt i integrationspolitikken arbejder Albertslund Kommune på at skabe bedre sammenhæng mellem:

  • de politiske visioner og kommunens daglige integrationsarbejde
  • de forskellige kommunale tiltag på integrationsområdet
  • den kommunale integrationsindsats og civile integrationsproces

Læs integrationspolitikken 

 
I 2014 blev der udarbejdet en redegørelse for Albertslunds integrationsindsats for perioden 2010-2014. 

Læs Integrationsredegørelse 2014